Skip to main content
Član upravnog odbora, ICANN

Autor: Danko Jevtović

Internacionalni član upravnog odbora i savetnika u oblasti korporativnog upravljanja, digitala i finansija. Član je Upravnog odbora ICANN-a, USA korporacije koja je koordinator globalnog sistema Internet domena i IP adresa. Tokom karijere bio je suosnivač i direktor Jugodate i SezamaPro-a, član UO RNIDSA (2007-2009) i direktor RNIDS-a (2013-2017), član UO evropskog udruženja CENTR (2015-2019) i član Multistejkholderske savetničke grupe Foruma o upravljanju Internetom Ujedinjenih nacija (2018-2020).

Digital se uvukao u sve poslovne procese kroz periferalne funkcije organizacije i vreme je da se u korporacijama uspostavi sistem strateškog upravljanja digitalom. Digital Governance je nova disciplina nastala na raskršću digitalne revolucije i sistema korporativnog upravljanja. Kao i za većinu noviteta teško je naći adekvatni prevod naziva. Digitalno je pojam u svakodnevnoj upotrebi, ali se kod nas često poistovećuje sa aspektima marketinga na Internetu, dok mu je puno značenje mnogo šire.

Governance znači upravljanje, pa taj prevod i koristimo. Upravljanje u smislu sistema strateškog usmeravanja, nadzora, kontrole i odgovornosti, ali ne u smislu operativnog rukovođenja – menadžmenta. Komponente tog sistema su:

  • Digitalna strategija
  • Upravljanje digitalnom transformacijom
  • Upravljanje rizicima u digitalnom
  • Upravljanje digitalnom reputacijom
  • Regulatorni aspekti
  • Upravljanje podacima
  • Upravljanje algoritmima i AI sistemima
  • Digitalni alati za korporativno upravljanje

Svaki od ovih elemenata se može posmatrati za sebe i to je najčešća praksa. To neminovno vodi neusaglašenom ponašanju unutar organizacije i neadekvatnom nastupu na tržištu. Digitalne tehnologije i njihova upotreba su sazrele i više se ne mogu posmatrati odvojeno od jezgra biznisa. Slično tome digitala u poslovanju nije sama za sebe, kao ni digitalni marketing – to je samo aspekt marketinga i njegova praktična primena kroz digitalne medije i tehnologije.

Sajber bezbednost kao imperativ

Digitalna transformacija je danas u trendu, ali često implementacija zapne, upravo zbog toga što se posmatra van celine. Da bi projekat uspeo potrebno je da postoje organizacione pretpostavke, odnosno autoritet koji će da promeni korporativnu kulturu, procedure rada, i da sprovede stratešku promenu i pored izazova redovne operative. Princip „digital first“ mora biti sproveden kroz celu organizaciju.

Podaci su poslovna aktiva digitalne ekonomije. Politike upravljanja podataka oblikuju upotrebljivost tih podataka za sisteme odlučivanja, mašinsko učenje i AI. Upravljanje podacima je dobilo na značaju kroz regulativu o zaštiti podataka o ličnosti. Međutim, često se zanemaruje značaj upravljanja podacima na reputaciju kompanija. Curenje ličnih podataka neminovno ugrožava brend imidž i stvara krizu poverenja. Gubitak podataka, često kao posledica sigurnosnog incidenta, može onemogućiti dalje poslovanje.

Neophodna modernija organizaciona struktura

Uspešan tržišni nastup u digitalnom svetu traži drugačiji način rada – moderniju organizacionu strukturu, brigu o digitalnom identitetu, omni-kanalnu komunikaciju sa tržištem, i mnogo toga još. Projekti digitalnih usluga razvijeni klasičnom ugovor-isporuka „waterfall“ metodom ne uspevaju, potreban je agilni pristup i neophodno je vlasništvo nad projektom i znanje u organizaciji. Slično je sa projektima koji pružaju funkcionalnost, ali bez pažljivo razvijanog „mobile-first“ dizajna interakcije sa korisnicima.

Ovo su samo neki od primera veza među elementima digitalnog upravljanja na nivou korporacije. Digitala je od ključnog značaja u modernoj ekonomiji i treba je posmatrati kao integralni deo sistema korporativnog upravljanja. Upravno telo koje donosi strateške odluke (nadzorni/upravni odbor) kao tim mora imati znanje i veštine potrebne da se holistički usmeravaju, nadziru i kontrolišu svi aspekti vezani za digitalu. Praksa je pokazala da učešće stručnjaka za digitalu u upravi nije moguće nadomestiti samo konsultantima ili operativcima. Ako takva osoba ne postoji u upravnom telu, treba pre usvajanja digitalne strategije proširiti tim, za šta je često optimalno rešenje uključivanje neizvršnih direktora u rad odbora.

Danas je pravi trenutak za preispitivanje sistema digitalnog upravljanja u kompanijama. Ako ste započeli proces digitalne transformacije, ili se spremate da to učinite, sagledajte prvo sastav, znanja, veštine i iskustva tima koji upravlja poslovanjem na strateškom nivou. Počnite sa promenama od vrha i počinite odmah stvaranjem kulture holističkog odnosa prema digitalnom. Poslovne promene se ubrzavaju, digitalizacija nije projekat nego proces kontinuiranog unapređenja. Zato je digitalno upravljanje deo sistema upravljanja koji povezuje sve digitalne aspekte.

Ukoliko vas interesuje ova tema, na predstojećoj BIZIT konferenciji koja će se održati 9. i 10. novembra, u hotelu Crowne Plaza, imaćete prilike da čujete predavanje Danka Jevtovića.