Urediti | Naslediti | Unaprediti

Četvrti Bizit seminar o biznis transferu u privatnim i porodičnim kompanijama
Pogledajte galeriju fotografija
Organizatori: PC Press i Adizes SEE
13. April 2022, Hotel M Beograd

Agenda – I blok

Registracija učesnika: 8:45 do 9:30
Otvaranje Seminara, uvodna reč Vesna Čarknajev i Boris Vukić
I blok – vreme od 09:30 do 11:15
 • Lazar Milošević, Boris Vukić – „Šta se dešava u i oko porodičnih kompanija“
 • Dr Zvezdan Horvat – „Organizaciona transformacija porodičnih kompanija – svetska iskustva“
 • Milovan Zvijer – „Blokada u odlučivanju u porodičnim kompanijama“
Opis:
 • svetska iskustva
 • promena u porodičnim kompanijama u prethodnoj godini
 • veto u donošenju odluka u porodičnim kompanijama
Kafe pauza od 11:20 do 11:50

Agenda – II blok

II blok – od 11:55 do 13:45
Prezentacija kompanije Telekom Srbija – eFiskalizacija
„Od potencijalnih naslednika do generalnih direktora“
 • Tranzicija iz ugla malog preduzeća – Aleksandar Stefanović, Elsat Čačak
 • Tranzicija iz ugla srednjeg preduzeća – Ivan Stojilković, Urban Tehnics, Valjevo
 • Tranzicija iz ugla velikog preduzeća – Ivan Raičević, Planinka, Kuršumlija
Panel sa predavačima, moderator Boris Vukić
Opis:
 • tok prenosa kroz prizmu malog, srednjeg i velikog preduzeća
 • uočiti sličnosti i razlike
 • izvući zaključke za sve tri grupe
Kafe pauza od 13:50 do 14:20

Agenda – III blok

III blok – od 14:25 do 16:10
Panel: “(Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija”
Učestvuju:

 • Dr Miloš Vukotić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Nikola Tomašević, predsednik Cross-border Succession Aliance
 • Milovan Zvijer, advokat, partner u Four Legal
Opis:
 • (pred)bračni ugovori kod nas i u svetu
 • zašto su bračni ugovori tabu?
 • da li bračni ugovori rešavaju sve probleme?
 • koliko dugo se planira nasleđivanje kompanija?
 • da li “papir trpi sve” tj. da li sve što se dogovorimo možemo i da sprovedemo ili pravila naslednog prava ne mare za naše dogovore?
Panel: „Jesmo li krenuli i dokle smo stigli u generacijskoj tranziciji?“
Učestvuju:

 • Ljiljana Vukelić, Izvršni direktor Prijedorčanka a.d.
 • Željko Tomić, direktor i osnivač OSA – Računarski inženjering
 • Đorđe Lazić, osnivač kompanije Uljarice Bačka
Opis:
 • iskustva vlasnika i naslednika
 • razmišljanja II generacije
 • saveti za sve kojima sledi tranzicija

Svečano zatvaranje Seminara

Svečano zatvaranje Seminara
Svečani ručak – od 16:15 do 17:30
https://www.youtube.com/watch?v=CJAMGK8xlpo&ab_channel=BIZIT
INTRO VIDEO
BIZIT konferencija je među IT stručnjacima i poslovnim ljudima, prepoznata kao centralni poslovno-informatički događaj u regionu. Prošle godine smo okupili preko 500 učesnika, koji su se upoznali s savremenim tehnologijama za podršku poslovanju, povezali se sa vodećim domaćim IT kompanijama, predstavnicima banaka i telekomunikacionih operatora.

Predavači i učesnici panela

Elsat, Čačak

Aleksandar Stefanović

Diplomirao na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Danas izvršni direktor, suvlasnik i druga generacija u porodičnoj kompaniji ELSAT iz Čačka, osnovanoj pre 30 godina.

Svoj diplomski rad vezan za sisteme pametnih kuća pretočio u proizvod koji je zaživeo na tržištu Srbije i regiona.

Zajedno sa prvom generacijom, osniva prvu srpsku fabriku led ekrana.

Danas, njegov tim pruža sigurnu i kompletnu podršku kroz sve faze projekta – od planiranja, izrade, do puštanja u rad, održavanja i servisiranja led ekrana i van granica naše zemlje.

Kompanija nudi i uslugu izrade kompletnog vizuelnog rešenja po zahtevu kupca, koja se savršeno estetski uklapa u celinu.

Kako smatra da udruživanje ima mnogostruke prednosti i benefite, član je Poslovnog udruženja Gradac 97, Kluba 2040 koji se bavi razvojem porodičnih kompanija i drugih strukovnih udruženja.

Govori engleski jezik. Oženjen je, ima dvoje dece.

Regionalni direktor Centra za razvoj porodičnih kompanija

Boris Vukić

Na Adizes Institute USA je krajem 1995. sertifikovan za vođenje organizacionih promena. Autor je knjige „Osnivači, naslednici, menadžeri“ koja je nastala kao rezultat desetogodišnjeg rada sa kompanijama koje prelaze put promene vođenja i upravljanja sa prve na drugu generaciju. Pokretač Kluba 2040 koji čini više od 120 članova sa prostora bivše Jugoslavije. Autor jedinstvene metodologije bazirane na konceptu četiri pripreme: naslednika, osnivača, kompanija i porodica na kojoj se bazira savetodavni rad.
Osnivač kompanije Uljarice Bačka

Đorđe Lazić

Davne 1998 osnovao je kompaniju Uljarice Bačka koja je danas jedna od uspešnijih preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, obrađuje 2600ha bačkih i sremskih njiva, i trgovinom poljoprivrednih proizvoda U kompaniji koja danas broji stotinjak zaposlenih rade i njegove ćerke Jovana na poziciji direktorke ljudskih resursa i Nevena na poziciji finansijske direktorke. Posvećeni je lovac, šetač i putnik, uveren je da “zemlja miriše”, ponosni je trostruki deda i raduje se novim unučićima, ali i novim poslovnim poduhvatima.
Generalni direktor, Planinka a.d.

Ivan Raičević

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu 2011. godine.

Od 2012. godine radi u kompaniji Planinka, koja objedinjuje sektore Prolom voda, Prolom Banja i Lukovska Banja, na poziciji marketing menadžera.

Na poziciju direktora sektora Prolom voda imenovan je 2017. godine, a jula 2021. godine je izabran za generalnog direktora Planinke.

Otac dvoje dece

Urban Tehnics, Valjevo

Ivan Stojilković

Inspirisan izazovom. Motivisan horizontom (često zagleda iznad linije istog – u nebo).

Neko ko veruje da je svrha biznisa sreća, a ne profit (profit je samo kvantifikator sreće). Voli sve napismeno, ali još mu je draže da verbalno prođe sa saradnicima bitne izveštaje. Odluke donosi participativno (kad god je to moguće), ali ih sprovodi autokratski sa jasnim, očekivanim ciljevima.

Predviđa i planira događaje, pravi planove. Nema dodatnih očekivanja van njih. Veruje u šanse u svetu punom promena. Promene prihvata kao realnost i zna da je jedino mesto na svetu, na kome promena nema – groblje.

Neko, ko optimalnom organizacijom smatra svaku, koja je kratkoročno i dugoročno, efektivna i efikasna, a koja je do TOP FORME (faze u životnim ciklusima organizacije) došla prvenstveno gradeći organizacionu kulture punu uzajamnog poštovanja i poverenja.

Neko ko je svestan činjenice da kratkoročno jede dugoročno pa ipak dugoročne poslove odlaže češće nego što bi to želeo.

Veruje u sistemsko vođenje organizacije, a ne u društveno uređenje u kome je jedini kontinuitet – kontinuitet diskontinuiteta (društvo diskontinuiteta). Timski igrač, čiji tim trenutno funkcioniše na povik: “Ajte za mnom”, a ne kako bi više voleo da to bude: “Krenite, a ja ću za vama”. Preduzetnički duh se po njemu treba spuštati na niže hijerarijske nivoe svake organizacione strukture – to je poželjno i potrebno za vitalnost svake organizacije.

Neko ko zapošljava onog ko jeste, a uči ga da zna. Neko ko ozbiljno računa na svoje saigrače, ne na godinu ili dve, već “mnogaja ljeta”. Neko ko veruje da je samo ulaganje u znanje i veštine zaposlenih pravi preduslov kontinuiteta i prosperiteta organizacije.

Upravlja pomoću ciljeva definisanih na nivou svake organizacione jedinice. Voli samo one ciljeve, koji se mogu kvantifikovati. Zadatke postavlja na takav način da je u njihovoj postavci jasno odgovoreno na sledeća pitanja: KO, ŠTA, ZAŠTO, KAKO i DO KADA.

Neko ko veruje da je ZNANJE NAJVEĆI AUTORITET. Ne indoktrinacija, već celoživotno učenje.

Živi u skladu sa osnovnim vrednostima svoje kompanije, koje su ujedno i njegove lične vrednosti i to: https://www.urban-technics.com/vrednosti/

Samo najbolji ljudi, mogu da budu rukovodioci. Sujeta i neznanje jesu najveći neprijatelji razvoja srpske privrede i srpskog društva.

Inspirisan izazovom bez bojazni veruje da je svaki horizont dostižan, a samo nebo granica.

Izvršna direktorica Prijedorčanka a.d.

Ljiljana Vukelić

Sve svoje iskustvo je stekla u proizvodnoj firmi koju je privatizovala njena porodica i koju je dizala iz pepela. Školovala se u Salzburgu i Barseloni, a MBA diplomu stekla u Londonu. U jako teškim vremenima iznedrila je dva brenda koja se prodaju po celom svetu: Gazdina rakija i REINA likeri, te sa svim ostalim aktivnostima firmu stavila na mapu najvećih evropskih dobavljača za prirodne voćne destilate (rakije)
Suosnivač | Izvršni partner Cube Team

Marko Radojičić

Marko je suosnivač kompanije CUBE, vodećeg pružaoca poslovnih informacija u Srbiji. Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. Marko je svoje prve profesionalne korake napravio u porodičnom preduzeću Manik. Godinama je uspešno obavljao funkciju prodaje i marketinga nakon uspešno završenih studija na American College of Greece 2006. godine.
Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

dr Miloš Vukotić

Miloš Vukotić je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za građansko pravo. Bavi se pretežno naslednim i obligacionim pravom. U poslednje vreme posebnu pažnju posvećuje pitanju nasleđivanja preduzeća i istražuje odnos između naslednog i kompanijskog prava.
Advokat, Partner u Four Legal

Milovan Zvijer

Milovan je advokat sa preko deset godina iskustva u savetovanju domaćih i stranih lica u M&A poslovima i drugim oblicima prenosa poslovanja.

Nakon rada u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Beogradu, na nekim od najzanimljivijih projekata u Srbiji, sa trojicom prijatelja i kolega osnovao je Four Legal, sa namerom da zajednička znanja i iskustva iz raznih oblasti (M&A, bankarstvo i finansije, upravljanje NPL portfolijima, stečaj) integriše u celinu i, pre svega, domaćim klijentima omogući da budu ravnopravni pregovarači i učesnici u složenim transakcijama. Taj plan daje rezultate, Four Legal trenutno broji 14 ljudi, sa portfeljom klijenata od early stage lokalnih startup-ova do nekih od najvećih svetskih kompanija.

Pored kontinuiranog rada na poslovima biznis transfera (gde je uključen i u razvoj web platforme koja treba da olakša biznis transfere malim firmama), interesovanja mu sežu ka povezivanju prava, biznisa i sporta, tako da je pored rada na jednom startup-u koji se tiče sporta i član Žalbenog veća ABA lige (Adriatic Basketball Association).

Predsednik Cross-border Succession Aliance

Nikola Tomašević

Nikola Tomašević je advokat i predsednik CBSA (Cross-border Successions Alliance, www.cbsa.eu), međunarodne asocijacije eksperata za nasleđivanje u inostranstvu. Pored osnovne ideje da se kroz saradnju olakšaju i ubrzaju postupci nasleđivanja sa elementom inostranosti, eksperti iz CBSA razmenjuju aktuelne trendove u planiranju nasleđivanja kao i nasleđivanju digitalne imovine.
Professional Director Adizes Institute, USA

dr Zvezdan Horvat

dr ZVEZDAN HORVAT – Professional Director Adizes Institute, USA, partner i jedan od osnivača Adizes SEE. Ekspert sa preko 25 godina iskustva kao konsultant i predavač koji je radio u 25 zemalja širom sveta. Profesor je na The Adizes Graduate School za Kreiranje organizacione strukture i Sistem odgovornosti. Dva puta je bio dobitnik prestižne nagrade „Associate of the Year”. Sem u regionu, realizovao je značajne projekte organizacione transformacije u velikim sistemima ali i porodičnim kompanijama u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi i Aziji
Direktor i osnivač OSA – Računarski inženjering

dr Željko Tomić

Sa još dva partnera, 1989. godine osnovao je privatno preduzeće „OSA – Računarski inženjering“ doo, jedno od prvih 100 privatnih preduzeća registrovanih u bivšoj Jugoslaviji. Od 1990. godine do danas je na mestu direktora „OSA – Računarski inženjering“ doo.

2007. godine je od strane Kluba privrednih novinara proglašen za Menadžera godine. Član je Srpskog poslovnog kluba «Privrednik», Srpske asocijacije menadžera, a od 2012. do 2014. godine je bio član Borda Američke privredne komore (AmCham) i predsednik odbora za informaciono-komunikacione tehnologije. Jedan je od osnivača Radionice Integracije.

Autor je knjige „Uvek bolja verzija“

Njegova kompanija je 2015. godine dobila nagradu SAM-a kao «Poslodavac godine», u kategoriji malih i srednjih preduzeća.

Oženjen je i ima dva sina.

Konsultant i radijski voditelj, KrAn studio

Uroš Bogdanović

Hteo je da bude astronaut, zatim pilot, a završio kao samouki pilot drona. Sa prvom godinom studija medicine, počeo da radi na radiju, gde je ostao i po završetku studija. Vodio najslušaniji jutarnji program “Uroš Bogdanović Show” na Radio Index-u. Jedan od scenarista nove generacije Indexovog radio pozorišta, dopisni član njuz.net-a, i verovatno još nešto, što je zboravio da nam napiše. Dakle, voditelj u penziji, ali ne pravi penzioner (nema dovoljno godina za penziju) – trenutno se bavi medijskim konsaltingom.

U poslednje vreme, rado je viđen govornik na medijskim i marketinškim konferencijama širom sveta. Prvi je svetski priznat stručnjak za radio iz Srbije.

Partneri