BIZIT Plus seminar
Kontekst prodaje

Kako nam poslovni i društveni ambijent nameću promene u prodaji,
i šta s tim da radimo?
BIZIT Plus seminar uspešno je održan 29. maj 2024. godine


Naredna BIZIT konferencija biće održana
6. i 7. novembra 2024. godine
u hotelu Metropol, Beograd

Uskoro više informacija!

O SEMINARU

Isključivo uživo - bez novinara, kamera i striminga

29. maj

Hotel Metropol

Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd

9h-17h

Pročitaj više

O BIZITU

Kada poslovično drvo zaklanja ‘šumu prodaje’?

Za menadžere prodaje, lidere prodajnih timova, uspešne prodavce, za vlasnike biznisa i direktore razvoja pripremili smo BIZIT Plus seminar „Kontekst prodaje” koji će se 29. maja 2024. održati u beogradskom hotelu „Metropol”.

Na seminaru se nećemo baviti prodajnim tehnikama, veštinama, pregovaranjem… Pričaćemo o problemima koje imaju uspešni menadžeri koji su te tehnike, veštine i pregovaranje odavno apsolvirali.

Kroz program seminara bavićemo se isključivo razumevanjem procesa i ambijenta prodaje – to je ona šuma iz poslovice koja nam sve više izmiče iz vidokruga, pod uticajem šumova svakodnevice. To su društveni faktori koji skriveno, nejasno ili neobjašnjivo utiču na našu prodaju i koje često ne možemo blagovremeno da uočimo, razumemo i procesuiramo.

Razumevanje tih faktora biće teme predavanja vrsnih stručnjaka. Na ovom seminaru smo okupili ekipu predavača kakva u ovom sastavu do sada nije viđena na našim prostorima.

Dr Dejan Šoškić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner Narodne banke Srbije, govoriće o rastu, zaduživanju, kamatama, inflaciji, cenama energenata i na koje načine te „velike teme” makroekonomije konkretno utiču na nas kao prodavce, ali i na kupce.

Dr Oliver Tošković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, osvrnuće se na to kako opažamo stvari, šta nam krivi sliku realnosti i kako da filtriramo informacije i time odvojimo digitalno žito od kukolja, korisnu informaciju od laži i obmane. Kako da savladamo strah od promena i razumemo strahove kupaca.

Vojislav Voja Žanetić približiće nam tektonske promene u oblasti za koju (samo) verujemo da je odlično poznajemo – komunikacije: kako da koristimo informacije, kako da ih ispravno primamo, kako će se komunikacije dalje razvijati pod uticajem veštačke inteligencije i zašto ćemo morati da se zbog toga menjamo – i mi i naša prodaja (zajedno s kupcima).

Miroslav Varga, martech specijalista i stručnjak za Google AdWords, govoriće o oglašavanju na internetu, i o tome kada Google (ni)je dovoljan. Kroz niz zanimljivih primera razumećemo Varginu osnovnu ideju o prodaji, a to je da kupac nikada ne kupuje vašu uslugu ili proizvod, već uvek kupuje rešenje za svoj problem ili statusni simbol.

Branko Đaković, kreativni direktor Tomato&Tomato Communications, pretvorio je stotine formalnih prodajnih alata u treninge za prodajne timove najvećih svetskih kompanija. Samo neke od korporacija s kojima je radio su Microsoft, Cisco, Epson… Posebne rezultate postiže u radu s prodajnim timovima i na seminaru će govoriti o metabolizmu dobrog tima.

Boris Vukić, specijalista organizacione transformacije u Adižes institutu, posebno u segmentu porodičnog biznisa, zna i preneće nam razloge zbog kojih rast kompanija ne prati unutrašnji razvoj, što za posledicu ima da se prodajni timovi guše u organizacionim stranputicama umesto da svu energiju posvete zadovoljstvu korisnika.

Završni akcenat sadržaju seminara daće panel „Iz iskustva“ gde će u diskusiji učestvovati nekoliko direktora prodaje najvećih brendova koji će sa učesnicima podeliti svoja neposredna iskustva o rastu prodaje, kako ga dosegnuti i održati u turbulentnim vremenima.

BIZIT Plus seminar „Kontekst prodaje” održava se isključivo uživo – bez novinara, kamera i striminga. Zašto je to bitno?

Zato što će priče koje ćemo čuti od stručnjaka i kolega koji dele naše brige i hleb biti korisne, iskrene i bez cenzure medijske ili druge korektnosti. Naravno, neće izostati ni kvalitetni neposredni susreti „na marginama” i u pauzama događaja.

A sve to s namerom da bar na sekund promenimo svoj mindset, saslušamo inspirativne govornike i pomerimo se nekoliko koraka od drveta svakodnevne borbe koje nam zaklanja nove prodajne paradigme na horizontu promenjenog društvenog ambijenta koji nemilosrdno nastupa.

Prijavite se već sada za ovaj jedinstveni samit znanja i iskustva o rešavanju univerzalnih problema koje generalno prodavcima kvare miran san.

Uticaj ekonomskih pokazatelja na prodaju
 • Tumačenje makroekonomskih pokazatelja
 • Uticaj monetarne politike
 • Privredni rast i inflacija
Rušenje strahova kupaca
 • Slike u (iskrivljenom) ogledalu
 • Borba protiv straha, stresa, nepoverenja
Vrednost i cena reči
 • Slušati i čuti – komunikacija sa sobom i okolinom
 • Briga za korisnika
 • Kako AI menja sve(t)
Snaga Google Ads-a
 • Kome (ni)je dovoljno oglašavanje na Google-u
 • Bitka za korisnika
Metabolizam prodajnih timova
 • Timski rad, individualni rezulatati
 • Upravljanje krizom
Prodajna ovlašćenja i odgovornosti
 • Organizaciona transformacija kao preduslov uspeha
 • Podela ovlašćenja i odgovornosti
Case Stady
 • Priče o uspehu
 • Prodajni modeli koji dobro rade
https://www.youtube.com/watch?v=rS_HYkJHMgU&t=5s
BIZIT
BIZIT seminari su nastali iz potrebe da se određene teme velike BIZIT konferencije obrade detaljnije. Do sada smo uspešno organizovali više seminara sa fokusom na teme kao što su privatne i porodične kompanije, GDPR, marketing, eCommerce… Ovakav pristup je naišao na veoma dobar odziv zajednice i sada su seminari sastavni deo BIZIT kalendara. Ove godine stavljamo akcenat na kontekst prodaje i bavićemo se problemima koje imaju uspešni menadžeri.

Agenda BIZIT Plus seminara

08:15 – 09:00

Registracija učesnika

09:00 – 09:10

Pozdravni govor

Direktor PC Press-a

Vesna Čarknajev

Nakon završenog školovanja u oblasti ekonomije, početkom 90-tih godina, u časopisu ’Računari’ osmislila i realizovala koncept marketinškog funkcionisanja računarskog časopisa. Taj koncept je primenila i dalje usavršila u PC Press-u, čiji je direktor od osnivanja. Kao ljubitelj modernih tehnologija, predano radi na digitalnoj transformaciji PC Press-a, sa ciljem da on i dalje bude najveći i najuticajniji ICT medij u Srbiji.
Zajedno sa kolegama i saradnicima osmislila je koncept konferencije BIZIT, poslovnog skupa koji predstavlja rešenja, nudi alternative i prati trendove u ICT industriji.
Privatno, voli Pariz, Zdravka Čolića i Banovo Brdo. Izuzetno ponosna na svoju porodicu, koja savremene tehnologije primenjuje – u poljoprivredi, uzgajajući borovnice na porodičnom imanju u okolini Kragujevca.

09:15 – 10:00

Ekonomski razvoj Srbije 2000-2024, ograničenja i perspektive daljeg razvoja

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Dejan Šoškić

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu (EFB), Univerziteta u Beogradu. Rođen u Beogradu 1967 godine. Diplomirao 1989 na EFB – nagrada za najboljeg studenta generacije Univerziteta u Beogradu. Magistrirao na smeru Monetarna ekonomija i bankarstvo 1993 na EFB. Doktorirao iz oblasti finansija 1999 na EFB.
Radio je na Ekonomskom institutu u Beogradu 1991. Godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je od 1993. godine.
Na dodiplomskim studijama predaje predmete Finansijska tržišta, Analiza hartija od vrednosti i Ekonomska statistika. Na diplomskim studijama predaje predmet Analiza rizika portfolia i Derivati (na engleskom). Na dodiplomskim studijama koje se izvode po sporazumu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet u Beogradu) sa University of London (London School of Economics and Political Science) izvodi nastavu iz predmeta Introduction to Banking and Finance i Asset Pricing (na engleskom).
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je prodekan za nauku (2004-2006), predsednik Komisije za poslediplomske studije na stranom jeziku i predsednik Komisije za nostrifikaciju. Bio je rukovodilac naučnog projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, „Razvoj finansijskog tržišta u funkciji tranzicije privrede Srbije“.
Predavao je predmete u oblasti bankarstva i finansija na dodiplomskim i diplomskim studijama na Univerzitetu Nebraska, Omaha, SAD (2002), Letnjem univerzitetu u organizaciji Wirtschaftsuniversität Wien (2008-2010) i na „Master in Banking and Enterpreneurship“ u organizaciji Unicredito Group (2005-2013), Italija. Tokom 2002, bio je gostujući predavač na nekoliko univerziteta u SAD: University of California at Berkeley, University of New Heaven i University of Rhode Island. Bio je član nekoliko komisija za odbranu doktorskih radova u inostranstvu (Univerzitet Pompeu Fabra – Barselona, Univerzitet u Stokholmu, Univerzitet Sorbona – Pariz).
Usavršavanja: Florida State University, Tallahassee, SAD (1994), University of Rhode Island, Kingston, SAD (1998), Centralna banka Švajcarske, Letnji univerzitet, Gersenzee, Švajcarska (2001), Fulbright Lecturing/Research Grant, University of Nebraska, Omaha, SAD (2002).
Ostale aktivnosti: izvršni direktor i privatizacioni konsultant u Stockbroker A.D. – brokerska i konsultantska firma – (1997-2001); Specijalni savetnik za finansijska tržišta u Narodnoj Banci Jugoslavije (2000 – 2002); Savetnik za ekonomsku politiku u SCEPP-u -Savetodavni centar za ekonomska i pravna pitanja Evropske Unije u Srbiji – (2002 – 2003); član Saveta Narodne banke Srbije (2003-2004); izvršni direktor i konsultant za upravljanje rizicima u Centru za investicije i finansije – konsultantska firma za upravljanje finansijskim rizicima – (2005-2010); član Ekonomskog saveta predsednika Vlade Republike Srbije (2009-2010); predsednik Saveta Narodne banke Srbije (2009-2010); guverner Narodne banke Srbije (2010-2012); član predsedništva Naučnog društva ekonomista Srbije (2006-2010 i 2014-); član predsedništva Saveza ekonomista Srbije (2013-), član Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore (2018-), član je Srpske Akademije ekonomskih nauka.
Autor je knjige Hartije od vrednosti: upravljanje portfoliom i investicioni fondovi i koautor je knjiga Finansijska tržišta i institucije, Ekonomska statistika i Berzanski pojmovnik. Objavio je više od 70 članaka i referata iz oblasti bankarstva, monetarne ekonomije, finansijskih tržišta i tranzicije.

U mnoštvu izjava o ekonomskim performansama naše zemlje koje se daju u javnosti već godinama unazad dosta je nepreciznih, metodološki nekorektnih ali i poluistinitih, pa i neistinitih iskaza. Ovo predavanje će težiti da na bazi podataka zvanične statistike (Republički zavod za Statistiku, NBS, Ministarstvo finansija, Svetska Banka, Međunarodni monetarni fond) realno prikaže privredni razvoj Srbije u poslednjih 24 godine. U svom drugom delu predavanje će dati osvrt na ograničenja i perspektive daljeg ekonomskog razvoja naše zemlje, pa i na moguće ishode najavljenog intenziviranja saradnje sa Kinom.

10:00 – 10:45

Autostoperski vodič kroz (ne)pristrasno mišljenje

Vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Oliver Tošković

Oliver Tošković, rođen je 1977. u Ostrovu kod Požarevca. Doktorirao je psihologiju opažanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi kao vanredni profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a radio je i na Fakultetu sporta i fizičke kulture i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Saradnik je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za psihologiju u Beogradu, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica. Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata: Bazični kognitivni procesi i funkcije, PISA – Programme for International Student Assesment, TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study, IEA, Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, Tempus project Education policy master programme, Supporting University Students At Risk of dropping out, Adverse Childhood Experiences Serbia, Research on child disciplining at home. Bavi se i popularizaciom nauke kroz organizaciju Festivala nauke i pisanjem naučno popularnih članaka. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja su psihologija opažanja, eksperimentalna estetika, evaluacija obrazovanja, statistika i metodologija naučnih istraživanja. Napisao je 3 poglavlja u monografijama, 2 udžbenika, uredio 9 publikacija, objavio 56 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima, odžao 3 plenarna predavanja i saopštio 149 rada na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Zamislite da bacite novčić 6 puta za redom i kao ishod dobijete GGGGGG (G=glava; P=pismo). Verovatno biste se iznenadili i pomislili kako je to veoma malo verovatno. Takođe, većina nas bi imala utisak da je to što se desilo manje verovatno od ishoda bacanja PGPGPG, iako su zapravo verovatnoće dva navedena dešavanja potpune iste. Našem umu deluje da je ishod PGPGPG reprezentativniji i prihvata ga kao verovatnijeg i to načelo je samo jedno od takozvanih heuristika, pravila na koja se um oslanja u situacijama sličnim navedenoj, a koja mu obezbeđuju optimalna rešenja – najbrža i najprilbližnija tačnim, ali ne nužno tačna. Ako znamo da se um često oslanja na heuristike i da ne traži nužno potpuno tačna rešenja, zamislite šta se dešava u situacijama kada moramo da donesemo neke bitne odluke. Na primer, ako želite da odlučite da li stupiti u brak sa određenom osobom ili ne, vi ne možete znati unapred koliko će „glava i „pisama biti pri „bacanjima u narednim godinama mogućeg braka. U takvim situacijama heuristici su još važniji.

10:45 – 11:05

Kafe pauza

11:05 – 11:50

Revolucija na kvadrat

Komunikolog u marketingu, satiričar i kolumnista, scenarista i pisac

Vojislav Voja Žanetić

Konsultant za tržišnu komunikaciju i jedan od prvih profesionalnih kopirajtera u Srbiji. Autor je brojnih komunikacijskih kampanja za proizvode, usluge, industrije i trgovine, političke organizacije i države institucije. Kreativni, komunikacijski, advertising i brand konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u kreiranju medijskih sadržaja za domaće i inostrane kompanije. Predavač je na Fakultetu za medije i komunikacije od 2011. godine. Preduzetnik od 1997. godine. Poseduje istovremeno tržišna, korporativna i akademska iskustva i znanja, kako teorijska tako i praktična.
Radio je kao kopirajter u agenciji Saatchi & Saatchi, kreativni direktor u Ogilvy & Mather i direktor marketinga u nekoliko kompanija. Dobitnik nekoliko advertajzing nagrada, od čega su neke Zlatni pobednik festivala u Firenci, Zlatni bobanj Portorož, Zlatna ruža Montre, Zlatna ideja Novi Sad.
Kolumnista je u Novoj Ekonomiji i Otvorenom parlamentu, ranije pisao kolumne za Dnevni Telegraf, Evropljanin, Nin, Večernje novosti i platformu Okruženje. Široj javnosti poznat je i kao jedan od urednika i tekstopisaca “Indeksovog radio pozorišta”, a kasnije scenarista i koscenarista “Indeksovog pozorišta”. Zajedno sa Dragoljubom Ljubičićem Mićkom i Dražom Petrovićem jedan je od autora emisije „PLjiŽ“. Dobitnik je nagrade “Branko Ćopić” za satiru i Nevenove nagrade za dečju književnost. Autor više knjiga i jednog scenarija snimljenog igranog filma.

Komunikacijske epohe se neverovatnom brzinom smenjuju. Mi koji u njima živimo deo smo velikog prilagođavanja koje ne prestaje. Oni koji se prilagode, ostaju u igri, do sledeće etape. A oni koji to ne učine pretvaraju se u zbunjene i uplašene posmatrače odmicanja civilizacije u budućnost. Možemo li ništa da ne propustimo? Ne možemo. Možemo li da propustimo nešto važno? I te kako. Predavanje Voje Žanetića govori o ovoj kontradikciji i nekim od načina borbe protiv nje.

11:50 – 12:35

Kontekst prodaje u doba AI

Martech specialist at Escape Digital Agency

Miroslav Varga

Miroslav je najstariji Google sertifikovani trener na svetu u statusu šestostrukog dede. To možda najbolje ilustruje koliko je dugo u ovom poslu. A, biti dugo u ovom poslu znači napraviti puno grešaka. Srećom, iz tih grešaka treba brzo učiti kako bismo ih ispravili i postali svakim danom malčice bolji.
Sve greške Miroslav je napravio za tuđe pare pa oseća potrebu vratiti zajednici na način da govori o njima na konferencijama i predavanjima - kako ih izbeći. Zato njegova predavanja polaznici vole poslušati jer uvek izvuku i neku korist za sebe.
Osim grešaka, Miroslav je napravio i neke dobre stvari. Kad priča o njima, u pravilu ga publika ili stručni žiri nagradi. Zato je ujedno i najnagrađivaniji regionalni autor s prvim nagradama sa svih najvažnijih konferencija iz područja online oglašavanja u Evropi. Na nekim konferencijama je čak dobio više puta prve nagrade pa ga organizatori više ne uključuju u regularni program. Žele da nagrade dođu i do drugih 🙂
Svoje predavanje je koncipirao da publici predstavi 12 studija slučaja (za sada su tri od njih zaslužile Nobelovu nagradu) iz Bihevioralne ekonomije i Teorije igara koje objašnjavaju neka ljudska ponašanja. Kako se u oglašavanju koriste neke od njih, tako se upotrebom AI otvara ogromno područje moguće zloupotrebe. Svakako je dobro da svako ko se bavi prodajom ili oglašavanjem sazna za te vrlo bitne stvari i kako ih upotrebiti u svakodnevnoj borbi na tržištu.

Kažu da živimo u najluđe doba ljudske civilizacije. Navodno je 90% svjetkih informacija kreirano u zadnje 3 godine, u to spadaju i TikTok filmovi! Ono što znamo pouzdano je da se razvoj odvija sve brže i da će današnje doba nekome iz budućnosti biti ‘dobra stara mirna vremena kada se ništa nije događalo’. Dobro je biti upoznat s trendovima koji nas čekaju u neposrednoj budućnosti i koji će bitno utjecati na nas. A mi, ljudi smo ostali bića kakva smo bili prije cca 100.000 godina. Predstavit ću 12 studija slučaja (od kojih su tri nagrađene Nobelovom nagradom) koje pokazuju kako na nas AI može utjecati i kako bi trebali biti svjesni kako to može utjecati na prodaju.

12:35 – 12:55

Kafe pauza

12:55 – 13:40

Nepodnošljiva lakoća prodavanja

Kreativni direktor, Tomato Tomato Communications

Branko Đaković

Nakon duže i zamorne karijere u medijima, prebegao je u poslovne konsultantske vode i učestvovao u formiranju TTC-a oslanjajući se u velikoj meri na talente svojih partnera i zaposlenih, kao i nepresušnu potrebu klijenata za kvalitetnom podrškom.
TTC među svojim klijentima ima najveće svetske IT kompanije i za potrebe njihovih timova, kao i za podršku njihovim partnerima širom sveta, organizuje razvojne seanse, koje se kreću od dvočasovnih radionica do dvogodišnje prodajne akademije.

Želimo da se posvetimo svim onim bočnim detaljima prodaje, onim detaljima koji izgledaju ili apsolutno očigledno i podrazumevajuće ili sasvim nebitno, a ni jedna od tih definicija nije istinita. Pogledajmo te detalje koji su naizgled sasvim zapostavljeni i previđeni ali isto tako mogu biti i odlučujući u uspešnoj prodaji.

13:40 – 14:25

Kad ih otvorim – svi su isti

Regionalni direktor Centra za razvoj porodičnih kompanija ASEE

Boris Vukić

Na Adizes Institute USA je krajem 1995. sertifikovan za vođenje organizacionih promena. Autor je knjige „Osnivači, naslednici, menadžeri“ koja je nastala kao rezultat desetogodišnjeg rada sa kompanijama koje prelaze put promene vođenja i upravljanja sa prve na drugu generaciju. Pokretač Kluba 2040 koji čini više od 120 članova sa prostora bivše Jugoslavije. Autor jedinstvene metodologije bazirane na konceptu četiri pripreme: naslednika, osnivača, kompanija i porodica na kojoj se bazira savetodavni rad.

Ovu rečenicu je izrekao jedan hirurg, misleći na svoje „klijente“! U potpunosti je potpisuje i Boris Vukić, organizacioni terapeut sa trideset godina iskustva.U čemu su kompanije iste, šta je dobro znati a šta bolje ne… govoriće nam Boris.

14:25 – 14:45

Kafe pauza

14:45 – 15:00

Kako kreirati proizvod poželjan za tržište?

Izumitelj i osnivač fondacije Alek Kavčić

Prof. dr Alek Kavčić

Po obrazovanju je elektroinženjer, po zanimanju naučnik, filantrop i profesor. Autor je nekoliko patenata. Čitač zapisa sa hard diskova je njegov najpoznatiji izum, ugrađen je u milijarde diskova širom planete. Školovao se u Jugoslaviji, Indiji, Nemačkoj i Americi. U Americi radi, kao profesor na Carnegie Mellon univerzitetu, a živi na relaciji Ostin - Beograd.
Kao filantrop i profesor njegova misija je unapređenje obrazovanja. Osnovao je pod svojim imenom fondaciju (Fondacija „Alek Kavčić“) koja se upravo bavi unapređenjem obrazovanja. Kaže da cilj obrazovanja ne sme da bude profit pa je u Srbiji pokrenuo akciju besplatnih udžbenika za sve đake zbog koje je postao hvaljen u javnosti i osporavan od strane kompanija kojima su udžbenici posao. Njegov život, pored naučnih otkrića obeležili su sudski procesi po kojima se mogu snimiti filmovi.

1 na 1 intervju

Prof. dr Aleksandar Kavčić je inženjer i naučnik, u svetu poznat kao izumitelj čitača sa magnetnih zapisa, izuma koji se nalazi u milijardama hard diskova širom planete. U našoj zemlji je prepoznat kao osnivač fondacije koja ima za cilj unapređenje obrazovanja u našoj zemlji.

U otvorenom razgovoru prof. Kavčić će govoriti o tome kako je došao na ideju da kreira proizvod koji će se prodavati u milionskim tiražima, da li je to bio cilj ili rezultat?!

15:00 – 16:00

Panel: „Iz ličnog iskustva“

Moderator: Vesna Čarknajev

Učesnici: Igor Grmuša (Direktor marketinga, Planeta Sport),

Zoran Drakulić (Predsednik Srpskog poslovnog kluba Privrednika),

Aleksandar Trifunović (Market Development Manager, Virdžinija Doo)

16:00 – 17:15

Ručak

Prijava za BIZIT Plus je otvorena!

Hvala Vam na interesovanju!
SPECIJALNI USLOVI ZA TIMOVE
* Za učesnike sa plaćenom kotizacijom na nekoj od ranijih konferencija BIZIT specijalni popust 10%
* 2 plus 1: uz plaćene 2 kotizacije treća gratis
* 3 plus 2: uz plaćene tri kotizacije, četvrta i peta gratis

Predavači

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Dejan Šoškić

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu (EFB), Univerziteta u Beogradu. Rođen u Beogradu 1967 godine. Diplomirao 1989 na EFB – nagrada za najboljeg studenta generacije Univerziteta u Beogradu. Magistrirao na smeru Monetarna ekonomija i bankarstvo 1993 na EFB. Doktorirao iz oblasti finansija 1999 na EFB.
Radio je na Ekonomskom institutu u Beogradu 1991. Godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je od 1993. godine.
Na dodiplomskim studijama predaje predmete Finansijska tržišta, Analiza hartija od vrednosti i Ekonomska statistika. Na diplomskim studijama predaje predmet Analiza rizika portfolia i Derivati (na engleskom). Na dodiplomskim studijama koje se izvode po sporazumu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet u Beogradu) sa University of London (London School of Economics and Political Science) izvodi nastavu iz predmeta Introduction to Banking and Finance i Asset Pricing (na engleskom).
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je prodekan za nauku (2004-2006), predsednik Komisije za poslediplomske studije na stranom jeziku i predsednik Komisije za nostrifikaciju. Bio je rukovodilac naučnog projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, „Razvoj finansijskog tržišta u funkciji tranzicije privrede Srbije“.
Predavao je predmete u oblasti bankarstva i finansija na dodiplomskim i diplomskim studijama na Univerzitetu Nebraska, Omaha, SAD (2002), Letnjem univerzitetu u organizaciji Wirtschaftsuniversität Wien (2008-2010) i na „Master in Banking and Enterpreneurship“ u organizaciji Unicredito Group (2005-2013), Italija. Tokom 2002, bio je gostujući predavač na nekoliko univerziteta u SAD: University of California at Berkeley, University of New Heaven i University of Rhode Island. Bio je član nekoliko komisija za odbranu doktorskih radova u inostranstvu (Univerzitet Pompeu Fabra – Barselona, Univerzitet u Stokholmu, Univerzitet Sorbona – Pariz).
Usavršavanja: Florida State University, Tallahassee, SAD (1994), University of Rhode Island, Kingston, SAD (1998), Centralna banka Švajcarske, Letnji univerzitet, Gersenzee, Švajcarska (2001), Fulbright Lecturing/Research Grant, University of Nebraska, Omaha, SAD (2002).
Ostale aktivnosti: izvršni direktor i privatizacioni konsultant u Stockbroker A.D. – brokerska i konsultantska firma – (1997-2001); Specijalni savetnik za finansijska tržišta u Narodnoj Banci Jugoslavije (2000 – 2002); Savetnik za ekonomsku politiku u SCEPP-u -Savetodavni centar za ekonomska i pravna pitanja Evropske Unije u Srbiji – (2002 – 2003); član Saveta Narodne banke Srbije (2003-2004); izvršni direktor i konsultant za upravljanje rizicima u Centru za investicije i finansije – konsultantska firma za upravljanje finansijskim rizicima – (2005-2010); član Ekonomskog saveta predsednika Vlade Republike Srbije (2009-2010); predsednik Saveta Narodne banke Srbije (2009-2010); guverner Narodne banke Srbije (2010-2012); član predsedništva Naučnog društva ekonomista Srbije (2006-2010 i 2014-); član predsedništva Saveza ekonomista Srbije (2013-), član Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore (2018-), član je Srpske Akademije ekonomskih nauka.
Autor je knjige Hartije od vrednosti: upravljanje portfoliom i investicioni fondovi i koautor je knjiga Finansijska tržišta i institucije, Ekonomska statistika i Berzanski pojmovnik. Objavio je više od 70 članaka i referata iz oblasti bankarstva, monetarne ekonomije, finansijskih tržišta i tranzicije.
Vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Oliver Tošković

Oliver Tošković, rođen je 1977. u Ostrovu kod Požarevca. Doktorirao je psihologiju opažanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi kao vanredni profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a radio je i na Fakultetu sporta i fizičke kulture i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Saradnik je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za psihologiju u Beogradu, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica. Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata: Bazični kognitivni procesi i funkcije, PISA – Programme for International Student Assesment, TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study, IEA, Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, Tempus project Education policy master programme, Supporting University Students At Risk of dropping out, Adverse Childhood Experiences Serbia, Research on child disciplining at home. Bavi se i popularizaciom nauke kroz organizaciju Festivala nauke i pisanjem naučno popularnih članaka. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja su psihologija opažanja, eksperimentalna estetika, evaluacija obrazovanja, statistika i metodologija naučnih istraživanja. Napisao je 3 poglavlja u monografijama, 2 udžbenika, uredio 9 publikacija, objavio 56 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima, odžao 3 plenarna predavanja i saopštio 149 rada na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
Martech specialist at Escape Digital Agency

Miroslav Varga

Miroslav je najstariji Google sertifikovani trener na svetu u statusu šestostrukog dede. To možda najbolje ilustruje koliko je dugo u ovom poslu. A, biti dugo u ovom poslu znači napraviti puno grešaka. Srećom, iz tih grešaka treba brzo učiti kako bismo ih ispravili i postali svakim danom malčice bolji.
Sve greške Miroslav je napravio za tuđe pare pa oseća potrebu vratiti zajednici na način da govori o njima na konferencijama i predavanjima - kako ih izbeći. Zato njegova predavanja polaznici vole poslušati jer uvek izvuku i neku korist za sebe.
Osim grešaka, Miroslav je napravio i neke dobre stvari. Kad priča o njima, u pravilu ga publika ili stručni žiri nagradi. Zato je ujedno i najnagrađivaniji regionalni autor s prvim nagradama sa svih najvažnijih konferencija iz područja online oglašavanja u Evropi. Na nekim konferencijama je čak dobio više puta prve nagrade pa ga organizatori više ne uključuju u regularni program. Žele da nagrade dođu i do drugih 🙂
Svoje predavanje je koncipirao da publici predstavi 12 studija slučaja (za sada su tri od njih zaslužile Nobelovu nagradu) iz Bihevioralne ekonomije i Teorije igara koje objašnjavaju neka ljudska ponašanja. Kako se u oglašavanju koriste neke od njih, tako se upotrebom AI otvara ogromno područje moguće zloupotrebe. Svakako je dobro da svako ko se bavi prodajom ili oglašavanjem sazna za te vrlo bitne stvari i kako ih upotrebiti u svakodnevnoj borbi na tržištu.
Komunikolog u marketingu, satiričar i kolumnista, scenarista i pisac

Vojislav Voja Žanetić

Konsultant za tržišnu komunikaciju i jedan od prvih profesionalnih kopirajtera u Srbiji. Autor je brojnih komunikacijskih kampanja za proizvode, usluge, industrije i trgovine, političke organizacije i države institucije. Kreativni, komunikacijski, advertising i brand konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u kreiranju medijskih sadržaja za domaće i inostrane kompanije. Predavač je na Fakultetu za medije i komunikacije od 2011. godine. Preduzetnik od 1997. godine. Poseduje istovremeno tržišna, korporativna i akademska iskustva i znanja, kako teorijska tako i praktična.
Radio je kao kopirajter u agenciji Saatchi & Saatchi, kreativni direktor u Ogilvy & Mather i direktor marketinga u nekoliko kompanija. Dobitnik nekoliko advertajzing nagrada, od čega su neke Zlatni pobednik festivala u Firenci, Zlatni bobanj Portorož, Zlatna ruža Montre, Zlatna ideja Novi Sad.
Kolumnista je u Novoj Ekonomiji i Otvorenom parlamentu, ranije pisao kolumne za Dnevni Telegraf, Evropljanin, Nin, Večernje novosti i platformu Okruženje. Široj javnosti poznat je i kao jedan od urednika i tekstopisaca “Indeksovog radio pozorišta”, a kasnije scenarista i koscenarista “Indeksovog pozorišta”. Zajedno sa Dragoljubom Ljubičićem Mićkom i Dražom Petrovićem jedan je od autora emisije „PLjiŽ“. Dobitnik je nagrade “Branko Ćopić” za satiru i Nevenove nagrade za dečju književnost. Autor više knjiga i jednog scenarija snimljenog igranog filma.
Kreativni direktor, Tomato Tomato Communications

Branko Đaković

Nakon duže i zamorne karijere u medijima, prebegao je u poslovne konsultantske vode i učestvovao u formiranju TTC-a oslanjajući se u velikoj meri na talente svojih partnera i zaposlenih, kao i nepresušnu potrebu klijenata za kvalitetnom podrškom.
TTC među svojim klijentima ima najveće svetske IT kompanije i za potrebe njihovih timova, kao i za podršku njihovim partnerima širom sveta, organizuje razvojne seanse, koje se kreću od dvočasovnih radionica do dvogodišnje prodajne akademije.
Regionalni direktor Centra za razvoj porodičnih kompanija ASEE

Boris Vukić

Na Adizes Institute USA je krajem 1995. sertifikovan za vođenje organizacionih promena. Autor je knjige „Osnivači, naslednici, menadžeri“ koja je nastala kao rezultat desetogodišnjeg rada sa kompanijama koje prelaze put promene vođenja i upravljanja sa prve na drugu generaciju. Pokretač Kluba 2040 koji čini više od 120 članova sa prostora bivše Jugoslavije. Autor jedinstvene metodologije bazirane na konceptu četiri pripreme: naslednika, osnivača, kompanija i porodica na kojoj se bazira savetodavni rad.
Voditelj programa, novinar i urednik PC Press-a

Marijana Pečić

Nakon završenih osnovnih i master studija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru ruski jezik, književnost i kultura, započela je svoj karijerni put preko programa letnje prakse u redakciji PC Press-a na poziciji web novinara. Vremenom svoja interesovanja za tehnologije i pisanje proširila je znanjima i veštinama kroz različite radne zadatke, između ostalog kao urednik, u oblasti organizacije događaja (BIZIT konferencije i Top50 dodela priznanja) i u pravcu digitalnog marketinga. Trenutno je zaposlena u redakciji PC Press-a.

Učesnici panela

Izumitelj i osnivač fondacije Alek Kavčić

Prof. dr Alek Kavčić

Po obrazovanju je elektroinženjer, po zanimanju naučnik, filantrop i profesor. Autor je nekoliko patenata. Čitač zapisa sa hard diskova je njegov najpoznatiji izum, ugrađen je u milijarde diskova širom planete. Školovao se u Jugoslaviji, Indiji, Nemačkoj i Americi. Živi na relaciji Ostin - Beograd.

Kao filantrop i profesor njegova misija je unapređenje obrazovanja. Osnovao je pod svojim imenom fondaciju (Fondacija „Alek Kavčić“) koja se upravo bavi unapređenjem obrazovanja. Kaže da cilj obrazovanja ne sme da bude profit pa je u Srbiji pokrenuo akciju besplatnih udžbenika za sve đake zbog koje je postao hvaljen u javnosti i osporavan od strane kompanija kojima su udžbenici posao. Njegov život, pored naučnih otkrića obeležili su sudski procesi po kojima se mogu snimiti filmovi.

Direktor marketinga, Planeta Sport

Igor Grmuša

Inženjer sa 20 godina iskustva u marketingu, koje je stekao kroz rad u agencijama, medijima, konsaltingu i korporacijama. Poslednje dve godine na poziciji direktora marketinga kompanije Planeta Sport, sa fokusom na razvoj ePlaneta.com novog biznis koncepta.
Predsednik Srpskog poslovnog kluba Privrednika

Zoran Drakulić

Zoran Drakulić je rođen u Ljubljani 1953. Otac mu je bio pukovnik Danilo Drakulić, koji je kasnije osnovao Avio-Genex.

Od svoje treće godine živeo je na Dorćolu gde je pohađao osnovnu školu. Maturirao je u Zemunskoj gimnaziji, a dimplomirao na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Otac je tri ćerke.

Bio je aktivan i uspešan sportista, državni pionirski i juniorski prvak u prsnom plivanju, reprezentativac, a potom i trener reprezentacije u plivanju.

Svoju profesionalnu karijeru je započeo u Generalexportu na finansijsko-komercijalnim poslovima.

Sedam godina je bio finansijski direktor Genexove kompanije Yougo-Arab, jedne od prvih off-shore kompanija koja je pokrivala poslovne aktivnosti na Bliskom i Srednjem istoku. Od 1989. u Genex-banci je radio kao zamenik direktora, zadužen za kontakte sa velikim bankama i finansijskim organizacijama, specijalnim finansijsko-robnim transakcijama i na otkupu dugova na sekundarnom tržištu.

East Point Holdings Ltd je osnovao u junu 1990. godine, sa sedištem na Kipru, a zatim otvarao zavisne firme i predstavništva u svetu (Yu Point u Beogradu, predstavništvo u Moskvi i u još dvadeset zemalja).

East Point Holdings Ltd je bila jedna od najvećih kompanija u regionu i investirala je u Srbiju i postala vlasnik ili suvlasnik više preduzeća iz oblasti mlinsko-pekarske industrije, kao i Valjaonice bakra u Sevojnu i dve fabrike kablova i fabrike za proizvodnju hladnjaka i grejača. Bila je lider u regionu u trgovini žitaricama sa velikim postrojenjem za pretovar i skladištenje koje je sagrađeno u luci Konstanca u Rumuniji.

Point Group Int d.o.o. osniva 2011. godine u Beogradu, a glavne aktivnosti su bile proizvodnja pšeničnog i kukuruznog brašna, posedovao je mlin i silose u Somboru i Bačkoj Palanci, bavio se proizvodnjom hladnjaka i grejača u sopstvenoj fabrici. U okviru kompanije je i Bioenergy Point, fabrika za proizvodnju obnovljivih izvora energije. Lider je na tržištu Srbije u proizvodnji drvenog peleta u svojoj fabrici u Boljevcu. Prvo kogeneracijsko postrojenje na bio masu, u okviru Boljevca, završeno je 2020. godine, a 2022. je instalirano 2,8MWh solara.

Market Development Manager, Virdžinija Doo

Aleksandar Trifunović

Aleksandar Trifunović je rođen 1989. godine u Kraljevu. Tu je završio osnovnu školu i srednju Ekonomsku školu. Za to vreme je aktivno trenirao i igrao košarku za KK „Sloga“ iz Kraljeva. Nakon završene srednje škole upisao je osnovne studije na Beogardskoj bankarskoj akademiji u Beogradu, a nakon toga master program za menadžment u finansijama, koji Beogradska bankarska akademija, kao ponuđeni program, u to vreme realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Torinu i njihovom biznis školom.

Kako njegovi roditelji 1992. osnivaju firmu „Virdžinija“ koja se bavi distribucijom pića, a od 2012. godine i kompletnom distribucijom robe široke potrošnje, kroz godine svog odrastanja, iz prve ruke je imao uvid u sve probleme i izazove u podizanju uspešnog preduzeća. To je u velikoj meri uticalo i usmeravalo njegova interesovanja ka trgovini, finansijama i marketingu.

Po završetku studija kreće sa radom u porodičnoj firmi sa zadacima i fokusom na proširivanju asortimana, analiziranju tržišta i pregovorima sa novim dobavljačima za program prehrane, kućne hemije i kozmetike. Kroz par godina „Virdžinija“ postaje lider na teritoriji Zapadne Srbije kao veleprodaja i distribucija robe široke potrošnje.

Posle par godina iskustva, počeo je sa uvozom švedskih brendova NOCCO, BAREBELLS i VITAMIN WELL i plasirao novu kategoriju proizvoda na naše tržište. Za samo pet godina ta tri brend su porasla na godišnji promet od 1,5 miliona evra. Iskustvo stečeno u plasiranju tih proizvoda sada koristi za razvoj dva nova brenda: GYMSTER (sportska garderoba) i ACTIVE PHARMA (suplementacija).

Moderator panela, direktor PC Press-a

Vesna Čarknajev

Nakon završenog školovanja u oblasti ekonomije, početkom 90-tih godina, u časopisu ’Računari’ osmislila i realizovala koncept marketinškog funkcionisanja računarskog časopisa. Taj koncept je primenila i dalje usavršila u PC Press-u, čiji je direktor od osnivanja. Kao ljubitelj modernih tehnologija, predano radi na digitalnoj transformaciji PC Press-a, sa ciljem da on i dalje bude najveći i najuticajniji ICT medij u Srbiji.
Zajedno sa kolegama i saradnicima osmislila je koncept konferencije BIZIT, poslovnog skupa koji predstavlja rešenja, nudi alternative i prati trendove u ICT industriji.
Privatno, voli Pariz, Zdravka Čolića i Banovo Brdo. Izuzetno ponosna na svoju porodicu, koja savremene tehnologije primenjuje – u poljoprivredi, uzgajajući borovnice na porodičnom imanju u okolini Kragujevca.

Organizator

Partneri