BIZIT Plus seminar
Kontekst prodaje

Kako nam poslovni i društveni ambijent nameću promene u prodaji,
i šta s tim da radimo?
29. maj 2024. godine

O SEMINARU

Isključivo uživo - bez novinara, kamera i striminga

29. maj

Hotel Metropol

Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd

9h-17h

Pročitaj više

O BIZITU

Kada poslovično drvo zaklanja ‘šumu prodaje’?

Za menadžere prodaje, lidere prodajnih timova, uspešne prodavce, za vlasnike biznisa i direktore razvoja pripremili smo BIZIT Plus seminar „Kontekst prodaje” koji će se 29. maja 2024. održati u beogradskom hotelu „Metropol”.

Na seminaru se nećemo baviti prodajnim tehnikama, veštinama, pregovaranjem… Pričaćemo o problemima koje imaju uspešni menadžeri koji su te tehnike, veštine i pregovaranje odavno apsolvirali.

Kroz program seminara bavićemo se isključivo razumevanjem procesa i ambijenta prodaje – to je ona šuma iz poslovice koja nam sve više izmiče iz vidokruga, pod uticajem šumova svakodnevice. To su društveni faktori koji skriveno, nejasno ili neobjašnjivo utiču na našu prodaju i koje često ne možemo blagovremeno da uočimo, razumemo i procesuiramo.

Razumevanje tih faktora biće teme predavanja vrsnih stručnjaka. Na ovom seminaru smo okupili ekipu predavača kakva u ovom sastavu do sada nije viđena na našim prostorima.

Dr Dejan Šoškić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner Narodne banke Srbije, govoriće o rastu, zaduživanju, kamatama, inflaciji, cenama energenata i na koje načine te „velike teme” makroekonomije konkretno utiču na nas kao prodavce, ali i na kupce.

Dr Oliver Tošković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, osvrnuće se na to kako opažamo stvari, šta nam krivi sliku realnosti i kako da filtriramo informacije i time odvojimo digitalno žito od kukolja, korisnu informaciju od laži i obmane. Kako da savladamo strah od promena i razumemo strahove kupaca.

Vojislav Voja Žanetić približiće nam tektonske promene u oblasti za koju (samo) verujemo da je odlično poznajemo – komunikacije: kako da koristimo informacije, kako da ih ispravno primamo, kako će se komunikacije dalje razvijati pod uticajem veštačke inteligencije i zašto ćemo morati da se zbog toga menjamo – i mi i naša prodaja (zajedno s kupcima).

Miroslav Varga, martech specijalista i stručnjak za Google AdWords, govoriće o oglašavanju na internetu, i o tome kada Google (ni)je dovoljan. Kroz niz zanimljivih primera razumećemo Varginu osnovnu ideju o prodaji, a to je da kupac nikada ne kupuje vašu uslugu ili proizvod, već uvek kupuje rešenje za svoj problem ili statusni simbol.

Branko Đaković, kreativni direktor Tomato&Tomato Communications, pretvorio je stotine formalnih prodajnih alata u treninge za prodajne timove najvećih svetskih kompanija. Samo neke od korporacija s kojima je radio su Microsoft, Cisco, Epson… Posebne rezultate postiže u radu s prodajnim timovima i na seminaru će govoriti o metabolizmu dobrog tima.

Boris Vukić, specijalista organizacione transformacije u Adižes institutu, posebno u segmentu porodičnog biznisa, zna i preneće nam razloge zbog kojih rast kompanija ne prati unutrašnji razvoj, što za posledicu ima da se prodajni timovi guše u organizacionim stranputicama umesto da svu energiju posvete zadovoljstvu korisnika.

Završni akcenat sadržaju seminara daće panel „Iz iskustva“ gde će u diskusiji učestvovati nekoliko direktora prodaje najvećih brendova koji će sa učesnicima podeliti svoja neposredna iskustva o rastu prodaje, kako ga dosegnuti i održati u turbulentnim vremenima.

BIZIT Plus seminar „Kontekst prodaje” održava se isključivo uživo – bez novinara, kamera i striminga. Zašto je to bitno?

Zato što će priče koje ćemo čuti od stručnjaka i kolega koji dele naše brige i hleb biti korisne, iskrene i bez cenzure medijske ili druge korektnosti. Naravno, neće izostati ni kvalitetni neposredni susreti „na marginama” i u pauzama događaja.

A sve to s namerom da bar na sekund promenimo svoj mindset, saslušamo inspirativne govornike i pomerimo se nekoliko koraka od drveta svakodnevne borbe koje nam zaklanja nove prodajne paradigme na horizontu promenjenog društvenog ambijenta koji nemilosrdno nastupa.

Prijavite se već sada za ovaj jedinstveni samit znanja i iskustva o rešavanju univerzalnih problema koje generalno prodavcima kvare miran san.

Uticaj ekonomskih pokazatelja na prodaju
 • Tumačenje makroekonomskih pokazatelja
 • Uticaj monetarne politike
 • Privredni rast i inflacija
Rušenje strahova kupaca
 • Slike u (iskrivljenom) ogledalu
 • Borba protiv straha, stresa, nepoverenja
Vrednost i cena reči
 • Slušati i čuti – komunikacija sa sobom i okolinom
 • Briga za korisnika
 • Kako AI menja sve(t)
Snaga Google Ads-a
 • Kome (ni)je dovoljno oglašavanje na Google-u
 • Bitka za korisnika
Metabolizam prodajnih timova
 • Timski rad, individualni rezulatati
 • Upravljanje krizom
Prodajna ovlašćenja i odgovornosti
 • Organizaciona transformacija kao preduslov uspeha
 • Podela ovlašćenja i odgovornosti
Case Stady
 • Priče o uspehu
 • Prodajni modeli koji dobro rade
https://www.youtube.com/watch?v=rS_HYkJHMgU&t=5s
BIZIT
BIZIT seminari su nastali iz potrebe da se određene teme velike BIZIT konferencije obrade detaljnije. Do sada smo uspešno organizovali više seminara sa fokusom na teme kao što su privatne i porodične kompanije, GDPR, marketing, eCommerce… Ovakav pristup je naišao na veoma dobar odziv zajednice i sada su seminari sastavni deo BIZIT kalendara. Ove godine stavljamo akcenat na kontekst prodaje i bavićemo se problemima koje imaju uspešni menadžeri.

Prijava za BIZIT Plus je otvorena!

Hvala Vam na interesovanju!
SPECIJALNI USLOVI ZA TIMOVE
* Za učesnike sa plaćenom kotizacijom na nekoj od ranijih konferencija BIZIT specijalni popust 10%
* 2 plus 1: uz plaćene 2 kotizacije treća gratis
* 3 plus 2: uz plaćene tri kotizacije, četvrta i peta gratis

Predavači

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Dejan Šoškić

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu (EFB), Univerziteta u Beogradu. Rođen u Beogradu 1967 godine. Diplomirao 1989 na EFB – nagrada za najboljeg studenta generacije Univerziteta u Beogradu. Magistrirao na smeru Monetarna ekonomija i bankarstvo 1993 na EFB. Doktorirao iz oblasti finansija 1999 na EFB.
Radio je na Ekonomskom institutu u Beogradu 1991. Godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je od 1993. godine.
Na dodiplomskim studijama predaje predmete Finansijska tržišta, Analiza hartija od vrednosti i Ekonomska statistika. Na diplomskim studijama predaje predmet Analiza rizika portfolia i Derivati (na engleskom). Na dodiplomskim studijama koje se izvode po sporazumu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet u Beogradu) sa University of London (London School of Economics and Political Science) izvodi nastavu iz predmeta Introduction to Banking and Finance i Asset Pricing (na engleskom).
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je prodekan za nauku (2004-2006), predsednik Komisije za poslediplomske studije na stranom jeziku i predsednik Komisije za nostrifikaciju. Bio je rukovodilac naučnog projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, „Razvoj finansijskog tržišta u funkciji tranzicije privrede Srbije“.
Predavao je predmete u oblasti bankarstva i finansija na dodiplomskim i diplomskim studijama na Univerzitetu Nebraska, Omaha, SAD (2002), Letnjem univerzitetu u organizaciji Wirtschaftsuniversität Wien (2008-2010) i na „Master in Banking and Enterpreneurship“ u organizaciji Unicredito Group (2005-2013), Italija. Tokom 2002, bio je gostujući predavač na nekoliko univerziteta u SAD: University of California at Berkeley, University of New Heaven i University of Rhode Island. Bio je član nekoliko komisija za odbranu doktorskih radova u inostranstvu (Univerzitet Pompeu Fabra – Barselona, Univerzitet u Stokholmu, Univerzitet Sorbona – Pariz).
Usavršavanja: Florida State University, Tallahassee, SAD (1994), University of Rhode Island, Kingston, SAD (1998), Centralna banka Švajcarske, Letnji univerzitet, Gersenzee, Švajcarska (2001), Fulbright Lecturing/Research Grant, University of Nebraska, Omaha, SAD (2002).
Ostale aktivnosti: izvršni direktor i privatizacioni konsultant u Stockbroker A.D. – brokerska i konsultantska firma – (1997-2001); Specijalni savetnik za finansijska tržišta u Narodnoj Banci Jugoslavije (2000 – 2002); Savetnik za ekonomsku politiku u SCEPP-u -Savetodavni centar za ekonomska i pravna pitanja Evropske Unije u Srbiji – (2002 – 2003); član Saveta Narodne banke Srbije (2003-2004); izvršni direktor i konsultant za upravljanje rizicima u Centru za investicije i finansije – konsultantska firma za upravljanje finansijskim rizicima – (2005-2010); član Ekonomskog saveta predsednika Vlade Republike Srbije (2009-2010); predsednik Saveta Narodne banke Srbije (2009-2010); guverner Narodne banke Srbije (2010-2012); član predsedništva Naučnog društva ekonomista Srbije (2006-2010 i 2014-); član predsedništva Saveza ekonomista Srbije (2013-), član Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore (2018-), član je Srpske Akademije ekonomskih nauka.
Autor je knjige Hartije od vrednosti: upravljanje portfoliom i investicioni fondovi i koautor je knjiga Finansijska tržišta i institucije, Ekonomska statistika i Berzanski pojmovnik. Objavio je više od 70 članaka i referata iz oblasti bankarstva, monetarne ekonomije, finansijskih tržišta i tranzicije.
Vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Oliver Tošković

Oliver Tošković, rođen je 1977. u Ostrovu kod Požarevca. Doktorirao je psihologiju opažanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi kao vanredni profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a radio je i na Fakultetu sporta i fizičke kulture i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Saradnik je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za psihologiju u Beogradu, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica. Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata: Bazični kognitivni procesi i funkcije, PISA – Programme for International Student Assesment, TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study, IEA, Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, Tempus project Education policy master programme, Supporting University Students At Risk of dropping out, Adverse Childhood Experiences Serbia, Research on child disciplining at home. Bavi se i popularizaciom nauke kroz organizaciju Festivala nauke i pisanjem naučno popularnih članaka. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja su psihologija opažanja, eksperimentalna estetika, evaluacija obrazovanja, statistika i metodologija naučnih istraživanja. Napisao je 3 poglavlja u monografijama, 2 udžbenika, uredio 9 publikacija, objavio 56 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima, odžao 3 plenarna predavanja i saopštio 149 rada na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
Martech specialist at Escape Digital Agency

Miroslav Varga

Miroslav je najstariji Google sertifikovani trener na svetu u statusu šestostrukog dede. To možda najbolje ilustruje koliko je dugo u ovom poslu. A, biti dugo u ovom poslu znači napraviti puno grešaka. Srećom, iz tih grešaka treba brzo učiti kako bismo ih ispravili i postali svakim danom malčice bolji.
Sve greške Miroslav je napravio za tuđe pare pa oseća potrebu vratiti zajednici na način da govori o njima na konferencijama i predavanjima - kako ih izbeći. Zato njegova predavanja polaznici vole poslušati jer uvek izvuku i neku korist za sebe.
Osim grešaka, Miroslav je napravio i neke dobre stvari. Kad priča o njima, u pravilu ga publika ili stručni žiri nagradi. Zato je ujedno i najnagrađivaniji regionalni autor s prvim nagradama sa svih najvažnijih konferencija iz područja online oglašavanja u Evropi. Na nekim konferencijama je čak dobio više puta prve nagrade pa ga organizatori više ne uključuju u regularni program. Žele da nagrade dođu i do drugih 🙂
Svoje predavanje je koncipirao da publici predstavi 12 studija slučaja (za sada su tri od njih zaslužile Nobelovu nagradu) iz Bihevioralne ekonomije i Teorije igara koje objašnjavaju neka ljudska ponašanja. Kako se u oglašavanju koriste neke od njih, tako se upotrebom AI otvara ogromno područje moguće zloupotrebe. Svakako je dobro da svako ko se bavi prodajom ili oglašavanjem sazna za te vrlo bitne stvari i kako ih upotrebiti u svakodnevnoj borbi na tržištu.
Komunikolog u marketingu, satiričar i kolumnista, scenarista i pisac

Vojislav Voja Žanetić

Konsultant za tržišnu komunikaciju i jedan od prvih profesionalnih kopirajtera u Srbiji. Autor je brojnih komunikacijskih kampanja za proizvode, usluge, industrije i trgovine, političke organizacije i države institucije. Kreativni, komunikacijski, advertising i brand konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u kreiranju medijskih sadržaja za domaće i inostrane kompanije. Predavač je na Fakultetu za medije i komunikacije od 2011. godine. Preduzetnik od 1997. godine. Poseduje istovremeno tržišna, korporativna i akademska iskustva i znanja, kako teorijska tako i praktična.
Radio je kao kopirajter u agenciji Saatchi & Saatchi, kreativni direktor u Ogilvy & Mather i direktor marketinga u nekoliko kompanija. Dobitnik nekoliko advertajzing nagrada, od čega su neke Zlatni pobednik festivala u Firenci, Zlatni bobanj Portorož, Zlatna ruža Montre, Zlatna ideja Novi Sad.
Kolumnista je u Novoj Ekonomiji i Otvorenom parlamentu, ranije pisao kolumne za Dnevni Telegraf, Evropljanin, Nin, Večernje novosti i platformu Okruženje. Široj javnosti poznat je i kao jedan od urednika i tekstopisaca “Indeksovog radio pozorišta”, a kasnije scenarista i koscenarista “Indeksovog pozorišta”. Zajedno sa Dragoljubom Ljubičićem Mićkom i Dražom Petrovićem jedan je od autora emisije „PLjiŽ“. Dobitnik je nagrade “Branko Ćopić” za satiru i Nevenove nagrade za dečju književnost. Autor više knjiga i jednog scenarija snimljenog igranog filma.
Kreativni direktor, Tomato Tomato Communications

Branko Đaković

Nakon duže i zamorne karijere u medijima, prebegao je u poslovne konsultantske vode i učestvovao u formiranju TTC-a oslanjajući se u velikoj meri na talente svojih partnera i zaposlenih, kao i nepresušnu potrebu klijenata za kvalitetnom podrškom.
TTC među svojim klijentima ima najveće svetske IT kompanije i za potrebe njihovih timova, kao i za podršku njihovim partnerima širom sveta, organizuje razvojne seanse, koje se kreću od dvočasovnih radionica do dvogodišnje prodajne akademije.
Regionalni direktor Centra za razvoj porodičnih kompanija ASEE

Boris Vukić

Na Adizes Institute USA je krajem 1995. sertifikovan za vođenje organizacionih promena. Autor je knjige „Osnivači, naslednici, menadžeri“ koja je nastala kao rezultat desetogodišnjeg rada sa kompanijama koje prelaze put promene vođenja i upravljanja sa prve na drugu generaciju. Pokretač Kluba 2040 koji čini više od 120 članova sa prostora bivše Jugoslavije. Autor jedinstvene metodologije bazirane na konceptu četiri pripreme: naslednika, osnivača, kompanija i porodica na kojoj se bazira savetodavni rad.
Voditelj programa, novinar i urednik PC Press-a

Marijana Pečić

Nakon završenih osnovnih i master studija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru ruski jezik, književnost i kultura, započela je svoj karijerni put preko programa letnje prakse u redakciji PC Press-a na poziciji web novinara. Vremenom svoja interesovanja za tehnologije i pisanje proširila je znanjima i veštinama kroz različite radne zadatke, između ostalog kao urednik, u oblasti organizacije događaja (BIZIT konferencije i Top50 dodela priznanja) i u pravcu digitalnog marketinga. Trenutno je zaposlena u redakciji PC Press-a.

Učesnici panela

Predsednik Srpskog poslovnog kluba Privrednika

Zoran Drakulić

Zoran Drakulić je rođen u Ljubljani 1953. Otac mu je bio pukovnik Danilo Drakulić, koji je kasnije osnovao Avio-Genex.

Od svoje treće godine živeo je na Dorćolu gde je pohađao osnovnu školu. Maturirao je u Zemunskoj gimnaziji, a dimplomirao na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Otac je tri ćerke.

Bio je aktivan i uspešan sportista, državni pionirski i juniorski prvak u prsnom plivanju, reprezentativac, a potom i trener reprezentacije u plivanju.

Svoju profesionalnu karijeru je započeo u Generalexportu na finansijsko-komercijalnim poslovima.

Sedam godina je bio finansijski direktor Genexove kompanije Yougo-Arab, jedne od prvih off-shore kompanija koja je pokrivala poslovne aktivnosti na Bliskom i Srednjem istoku. Od 1989. u Genex-banci je radio kao zamenik direktora, zadužen za kontakte sa velikim bankama i finansijskim organizacijama, specijalnim finansijsko-robnim transakcijama i na otkupu dugova na sekundarnom tržištu.

East Point Holdings Ltd je osnovao u junu 1990. godine, sa sedištem na Kipru, a zatim otvarao zavisne firme i predstavništva u svetu (Yu Point u Beogradu, predstavništvo u Moskvi i u još dvadeset zemalja).

East Point Holdings Ltd je bila jedna od najvećih kompanija u regionu i investirala je u Srbiju i postala vlasnik ili suvlasnik više preduzeća iz oblasti mlinsko-pekarske industrije, kao i Valjaonice bakra u Sevojnu i dve fabrike kablova i fabrike za proizvodnju hladnjaka i grejača. Bila je lider u regionu u trgovini žitaricama sa velikim postrojenjem za pretovar i skladištenje koje je sagrađeno u luci Konstanca u Rumuniji.

Point Group Int d.o.o. osniva 2011. godine u Beogradu, a glavne aktivnosti su bile proizvodnja pšeničnog i kukuruznog brašna, posedovao je mlin i silose u Somboru i Bačkoj Palanci, bavio se proizvodnjom hladnjaka i grejača u sopstvenoj fabrici. U okviru kompanije je i Bioenergy Point, fabrika za proizvodnju obnovljivih izvora energije. Lider je na tržištu Srbije u proizvodnji drvenog peleta u svojoj fabrici u Boljevcu. Prvo kogeneracijsko postrojenje na bio masu, u okviru Boljevca, završeno je 2020. godine, a 2022. je instalirano 2,8MWh solara.

Moderator panela, direktor PC Press-a

Vesna Čarknajev

Nakon završenog školovanja u oblasti ekonomije, početkom 90-tih godina, u časopisu ’Računari’ osmislila i realizovala koncept marketinškog funkcionisanja računarskog časopisa. Taj koncept je primenila i dalje usavršila u PC Press-u, čiji je direktor od osnivanja. Kao ljubitelj modernih tehnologija, predano radi na digitalnoj transformaciji PC Press-a, sa ciljem da on i dalje bude najveći i najuticajniji ICT medij u Srbiji.
Zajedno sa kolegama i saradnicima osmislila je koncept konferencije BIZIT, poslovnog skupa koji predstavlja rešenja, nudi alternative i prati trendove u ICT industriji.
Privatno, voli Pariz, Zdravka Čolića i Banovo Brdo. Izuzetno ponosna na svoju porodicu, koja savremene tehnologije primenjuje – u poljoprivredi, uzgajajući borovnice na porodičnom imanju u okolini Kragujevca.

Blog

Filter

Dostizanje novih visina u procesu prodaje sa AI

april 19, 2024
Kako AI tehnologije budu napredovale, i budu sve sofisticiranije i intuitivnije, one će preoblikovati prodajni pejzaž: od AI četbotova koji pružaju podršku u realnom vremenu do prediktivne analitike koja uvodi revoluciju u generisanje potencijalnih klijenata. Prema Gartneru, do 2028, 60% posla B2B prodavca biće obavljano korišćenjem generativnih AI tehnologija prodaje.…

BIZIT Plus Seminar: Trendovi u prodaji za tekuću godinu

april 12, 2024
Veštačka inteligencija (AI) ušla je u skoro svaki aspekt naših života 2023. godine. Lideri u prodaji koji su je prihvatili uvideli su da su se stope konverzije i produktivnost prodaje poboljšale za 10-30%. Međutim, AI zasigurno neće biti jedini trend ove godine. Da bismo sagledali situaciju i upoznali se sa trenutnim…

BIZIT Plus Seminar: Uobičajeni strahovi kupaca i kako ih prevazići

april 9, 2024
Uvek postoji prirodna opreznost među kupcima. Kad god priđu nečemu nepoznatom, to uglavnom rade pažljivo, pogotovo u biznis ili IT okruženju kada je proizvod koji se kupuje specifičan kao na primer neki software. Neodlučnost traje sve dok se strahovi kupaca, neizvesnosti i sumnje ne razjasne. A kada se to dogodi,…