Skip to main content
Suvlasnik firme Oxquant, Oxford (UK); Docent Računarski fakultet

Autor: Drago Inđić

Suvlasnik nezavisne konsultantske firme Oxquant u Oksfordu (UK) i počasni predavač fintech-a na University College u Londonu (master programi Venture Capital i Private Equity). Odnedavno je i docent na Računarskom fakultetu u Beogradu (master program računarskih finansija). Rođen je u Beogradu, diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu 1990. godine a doktorirao na Imperial koledžu u Londonu 1995. godine. Dobio je profesionalnu investicionu sertifikaciju 1999. godine i dvadeset godina bio ovlašćeno lice za investicione poslove kod britanskog regulatora FCA, radeći za više hedge fondova, uključujući i vlastiti startup fond (2010-2013). Takođe je radio u Kuvajtskom državnom fondu (1998-1999) i investicionoj kancelariji više frankofonskih porodica Fauchier (2000-2005). Poslednjih godina je bio suosnivač nekoliko tech i fondovskih biznisa širom Evrope, a prvi "exit" je bio robo-investitor ETFmatic (2021). Ekspert je Evropske unije za mašinsko učenje i fintech, a u Oxquant-u vodi projekte iz statističkog, finansijskog i pravnog (legaltech) modeliranja za fondove i investitore.

Tehnološki razvoj i promene koje sa sobom donosi primena tehnoloških inovacija prisutni su u praktično svim oblastima društva. Među njima su posebno važni novac, ekonomski procesi i finansijska tržišta. Kovanica Fintech odnosi se na širok spektar digitalnih proizvoda i Internet platformi, najčešće namenjenih maloprodaji odnosno distribuciji finansijskih usluga.

Fintech obuhvata domene digitalnog korisničkog i poslovnog identiteta, platnih i virtuelnih kartica, kriptovaluta i digitalnih ugovora, novih vidova bankarskog poslovanja i slanja doznaka, platformi za prikupljanje ili pozajmljivanje novčanih sredstava (crowdfunding) za firme i pojedince i mnogobrojnih sličnih aplikacija dostupnih najširim krugovima običnih ljudi, vlasnika mobilnog telefona ili računara širom sveta. Korenite promene smisla i tehnoloških procesa vezanih za novac i tržišta kapitala su zatekle ne samo široke narodne mase već i profesionalnu zajednicu.

I dalje su veoma retki primeri univerzitetskih udžbenika, pa čak i kurseva koji integralno pokrivaju ceo domen Fintech-a. Širom sveta, nacionalne regulatore banaka i finansijskih tržišta, inovatore i istraživače očekuje zahtevan rad na sistematizaciji, odobravanju i povezivanju principa i tehničkih koncepata na kojima će se zasnivati neke nove inovativne aplikacije sa milionima korisnika, kojima će se često u potpunosti zaobilaziti tradicionalni bankarski sistem. Iz očiglednih razloga bankari i investicioni menadžeri pokreću projekte digitalne transformacije i time na otvorenom tržištu finansijskih usluga ulaze u direktni sukob sa najvećim Internet kompanijama ali i malim inovatorima iza kojih stoje fondovi rizičnog kapitala.

Vodič za Fintech je pripremljen u okviru inicijative Preduzmi Ideju koju finansira USAID, sa željom da ovaj priručnik pomogne u opisu i razumevanju praktično svih segmenata ove široke oblasti, koristeći jednostavni rečnik, čime se mogu iskoristititi prednosti i pogodnosti koje današnji FinTech nudi kako građanstvu tako i malim firmama. Pojedine teme su ilustrovane primerima domaćih firmi, ali dobri primeri dolaze i iz nekih manje očekivanih zemalja u razvoju.

Autor priručnika je Dr Drago Inđić, predavač BIZIT konferencije, suosnivač nekoliko tech i fondovskih biznisa širom Evrope ali i predavač Fintech-a na nekoliko britanskih univerziteta, docent na Računarskom fakultetu u Beogradu, gde je njegov izborni predmet ove jeseni dobio prve domaće postdiplomske studente. Dr Inđić će proći kroz ceo semestar predavanja ilustrujući temu i suštinu svakog pojedinog nedeljnog predavanja sa jednim jedinim, pažljivo odabranim slajdom. Ovo će svakako biti težak ispit kako za njega lično, tako i prisutne hrabre učesnike konferencije (ili barem njihove zaposlene, današnje ili buduće studente).

„U Vodiču koji smo pripremili za vas, imaćete priliku da saznate više ne samo o tehnološkim principima već i o uticaju tehnologije na digitalnu transformaciju bankarstva i investicione štednje, ulozi nacionalne i međunarodne regulative kao i kratak pregled brojnih grana Fintech-a. Nadamo se da će vam ovaj priručnik pomoći da bolje razumete praktično sve segmente ove široke oblasti, koristeći jednostavni rečnik, ali i da iskoristite prednosti i pogodnosti koje FinTech nudi korisnicima. Mr Dejan Tešić, vodeći domaći Fintech ekspert će predstaviti Vodič, njegovu tematiku i kritički se osvrnuti na regionalno Fintech tržište i njegovu perspektivu“, poručuju iz USAID-a.

Ukoliko vas interesuje ova tema, na predstojećoj BIZIT konferenciji koja će se održati 9. i 10. novembra, u hotelu Crowne Plaza, imaćete prilike da čujete predavanje Draga Inđića.