BIZIT SEMINAR: “Porodične kompanije – danas i sutra”