Skip to main content
Executive Consultant, KOKEZA CONSULTING, ZOLLIKON, ŠVAJCARSKA

Autor: Ivan Kokeza

Iskusni menadžer sa bogatim iskustvom upravljanja u internacionalnim korporacijama. Master mašinstva, i Master poslovnog strategijskog menadžmenta (MBA).
Nakon 28 godina rada na direktorskim pozicijama, osnovao je sopstvenu konsultantsku kompaniju sa sedištem u Švajcarskoj.

Ivan smatra da pre nego što se umorimo od pokušavanja da izmenimo svet, mogli bismo da pokušamo da izmenimo sopstvene kompanije. Cilj mu je da kroz obuke i treninge obezbedi jednostavnu, bezbolnu i sveobuhvatnu tranziciju poslovanja i uvođenje korporacija u doba digitalne ekonomije.

Razvio je SAIL metodu, koja edukuje menadžere da kroz iskrenost (Sincerity), autentičnost (Authenticity), integritet (Integrity) i ljubav (Love) postanu energičniji, efikasniji i uticajniji, rečju - lideri.

SAIL metoda i kursevi Kokeza Consulting, rezultat su iskustva koje je stekao vođenjem kompanija i projektnih timova u više od 38 zemalja, u oblasti farmacije, medicinske tehnike, elektronike, softvera, nafte i gasa, biotehnologije i drugih inovativnih grana.

Naš uspeh ne zavisi od onoga što nam se dešava, već od načina na koji opažamo svet i naših reakcija na događaje oko nas.

„Bilo koja činjenica sa kojom se suočavamo nije tako važna kao naš odnos prema njoj, jer je to ono što određuje naš uspeh ili neuspeh.“ N. V. Peale

Nameće se pitanje da li realnost postoji ili je mi oblikujemo svojim percepcijama i svojom fenotipskom uslovljenošću?

Naša realnost je rezultat konstrukcija našeg uma koje akumulirane i emotivno-osećajno učvršćene daju iluziju postojanja spoljašne realnosti. Tvoj pojam uspeha, takođe, je izabrana konstrukcija tvoga uma. Čak i nije tvoja, jer je u najvećoj meri posledica nametnutog očekivanja sredine kao lokalnih poimanja ključnih životnih vrednosti i predstava uspeha. Sve, ali baš sve, oko nas je najpre bila misao, pa vizija nečijeg uma pre nego je postala materijalna realnost.

Dakle, mi biramo sopstvene misli i vizije, sami pišemo scenario i režiramo predstavu koja se zove naš život, a u kojoj smo i glavni glumac/ica. Ili to tako doživljavamo. Ako je sve to tako, a zaista jeste, izaberite uspeh. Izaberite uspeh, i lični, i profesionalni, najpre u svom umu oslobođenom očekivanja drugih kao misao koja će čestim ponavljanjem stvoriti jasnu viziju.

Postavlja se pitanje kako postignuti uspeh tima ili kompanije koju vodite? Odnosno, kako preneti svoju viziju timu i “inficirati” tim sopstvenom vizijom? Odgovor je samo jedan. LIDERSTVO.

U proteklih 30 godina vodio sam firme i holding u SAD, Kanadi, Francuskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj i Srbiji / Jugoslaviji. To iskustvo mi je omogućilo da razumem mehanizme liderstva u sredinama sa veoma različitim ekonomskim i pravnim sistemima, političkim uslovima, kulturnim nasleđima i mentalitetima. Te razlike su mi ukazale na, matematički rečeno, najmanji zajednički sadržalac, na suštinu liderstva, a to je VODITI BEZ EGA. Da biste postali i bili lider najpre morate obuzdati sopstveni EGO. Tako je nastala moja SAIL metoda. SAIL je skraćenica engleskih reči Sincerity, Authenticity, Integrity i Love (Iskrenost, Autentičnost, Integritet i Ljubav).

Da biste postali lider, morate prestati zadovoljavati potrebe svoga ega glumeći ono što ustvari niste i odbaciti otpor da budete ono što zaista jeste.

Da biste postali lider, morate prvo ponovo postati i biti ono što jeste, sopstvo, jastvo, onaj Bogom-dani original. Taj original ima svoju prirodnu Iskrenost, Autentičnost, Integritet i Ljubav koju drugi osećaju i koja stvara preduslove članovima tima da Vam veruju i slede Vas. Sve što sledbenici žele od svog rukovodioca je da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe osećajući poštovanje, razumevanje, podršku, rast, učenje, napredovanje i sve ostale modele ponašanja koji su sinonimi za ljubav. To je prvi korak u SAIL metodi ka jačanju liderskih sposobnosti.

Nažalost, svedoci smo lošeg liderstva u većini zemalja tokom Covid-19 krize. To je bio tako jasan dokaz te je Covid-19 kriza samo potvrdila globalnu krizu liderstva koja traje već preko 30 godina i o kojoj ja govorim više od 20 godina. Krize su lakmus test lidera. Krizna vremena jasno pokazuju ko je lider, a ko ne u svim sferema života.

Koja je veza lidera i kriza u kompanijama?

Loši lideri vođeni potrebama ega prave uobičajne greške i stvaraju teškoće i dovode kompanije u krize. Krize daju šanse dobrim liderima da rešavaju krize i stvore ponovo dobra vremena. Dobra vremena, na žalost, veoma često stvaraju uslove za napredovanje lošim liderima. I ti cilkusi se stalno smenjuju. SAIL metoda omogućava kontinuitet rukovođenja dobrim liderima ne dozvoljavajući lošim liderima da dođu u priliku da stvaraju poteškoće i krize.

Ptice ne lete zato što imaju krila, već su im se krila razvila zato što su želele da polete. Ako želite uspeh, iskreno i potpuno verujte u krajnji rezulatat kao da je cilj već ostvaren, Vi se više ne bavite razultatom. To je osnovna greška većine koja se fokusira na rezultat. Zato i jesu neuspešni.

Fokusiranje na metu ne pomaže strelcu da pogodi cilj. Dobar strelac fokusira svoju energiju na nišan i veoma kratko, pred povlačenje oroza, i na samu metu. Ne treba se uvek fokusirati na rezulatat, već na svakodnevne misli i akcije kao korake SAIL metode koji vode ka uspešnom rezultatu. Izaberite uspeh.

Ukoliko vas interesuje ova tema, na predstojećoj BIZIT konferenciji koja će se održati 9. i 10. novembra, u hotelu Crowne Plaza, imaćete prilike da čujete predavanje Ivana Kokeze.