Skip to main content
regionalni direktor Centra za razvoj porodičnih kompanija

Autor: Boris Vukić

Na Adizes Institute USA je krajem 1995. sertifikovan za vođenje organizacionih promena. Autor je knjige „Osnivači, naslednici, menadžeri“ koja je nastala kao rezultat desetogodišnjeg rada sa kompanijama koje prelaze put promene vođenja i upravljanja sa prve na drugu generaciju. Pokretač Kluba 2040 koji čini više od 120 članova sa prostora bivše Jugoslavije. Autor jedinstvene metodologije bazirane na konceptu četiri pripreme: naslednika, osnivača, kompanija i porodica na kojoj se bazira savetodavni rad.

Godinama u ušima mi odzvanja rečenica koju sam slušao od pripadnika druge generacije u porodičnim kompanijama na kraju našeg zajedničkog rada – “Mi ovde smo predstavnici nekog drugog Balkana”. I u potpunosti se slažem sa ovom rečenicom, ali kao (na moju žalost) malo iskusniji, moram da budem i precizniji. Oni su kandidati da budu neki drugi Balkan. Oni imaju priliku da predstavljaju neki drugi Balkan. Neko drugo, bolje, društvo koje nećemo morati dugo da čekamo.

U jednom manjem broju privatnih kompaanija se desilo a pred mnogim je prilika da uskoro počnu da ih vode ili da u njihovom vođenju aktivno učestvuju pripadnici druge generacije. Po školama koje su završili (ili završavaju), po spremnosti da se usavršavaju i rade, većina njih su to već i zaslužili. Ponekima još godine života i iskustva nedostaju.

Da li će to tako biti u najvećoj meri ne zavisi od njih, već od onih koji ih najviše vole. Od njihovih roditelja. Od samoniklih od kojih su, samo posmatrajući ih, naučili lekciju iz posvećenosti poslu. Od samoniklih koji su im mnogo pričali i pričaju im o tome kakve kompanije žele da naprave.

Od samoniklih koji su o mnogim stvarima spremni da razgovaraju.

Al na jednu teško pristaju. Kada će i na koji način da im prepuste vođenje kompanije?

Dragi moji samonikli, ne traže oni od vas da abdicirate, da se sklonite, daleko bilo da umrete. Oni traže da PRIČATE. Da progovorite kakav plan imate. Ako plan još nemate, kažite im šta mislite, ako ne znate šta mislite, kažite šta osećate… bitno je samo da POČNETE. Da progovorite. Da i njih pitate – šta, kako, kada oni žele. Da ih saslušate. Da počnete da razgovarate.

Prelazak sa jedne generacije na drugu generaciju nije jednokratni događaj već proces koji vi morate započeti.

Odluka o nasleđivanju u porodičnom biznisu nije samo vaša odluka, već je vaša odluka koja je rezultat razgovora o porodici, naslednicima i njihovim odnosima. Konačno, to sigurno nije odluka o podeli i deobi udela (da prostite plena) već o pravednosti.

Dragi moji samonikli, orlovi ovaj put rano ne lete. Već taman na vreme.

Ne posvetite li im pažnju, rizikujete da odlete.

Ili da slete.