Skip to main content

Autor: Dušan Katilović

Nakon dve decenije iščekivanja da onlajn kupovina postane uobičajena aktivnost značajnom broju ljudi koji nisu posebno tehnološki potkovani, morao je da se desi jedan specifičan splet okolnosti da bi se to iščekivanje pretvorilo u stvarnost…

Pandemija sa svim njenim posledicama, prelazak na rad od kuće, kao i omasovljenje upotrebe novih usluga (za dostavu hrane i robe, na primer) oblikovali su nove trendove u trgovini (ne samo elektronskoj) koji polako prerastaju u navike potrošača, odnosno poslovne prakse kompanija.

Internet postaje najvažniji prostor unutar kojeg se odvija interakcija kupaca sa firmama. Samim tim, Web sajt i brendirana e-pošta imaju bitnu ulogu u komunikaciji i interakciji između preduzeća i kupaca i čine važnu kariku u ukupnom potrošačkom iskustvu. Imajući to u vidu, prisustvo bilo kog biznisa na internetu je bespovratno evoluiralo iz „dobro je imati“ u imperativ opstanka na tržištu, bez obzira na veličinu ili vrstu poslovanja.

Prednosti adekvatnog prisustva biznisa na internetu su brojna:

 • Sticanje i potvrda kredibiliteta kompanije i njene ponude
 • Lakši dolazak do kupaca i brža konverzija
 • Proširivanje tržišta uz ukidanje geografskih barijera
 • Veća konkurentnost na tržištu
 • Dostupnost klijentima 24/7
 • Mala početna ulaganja

Sajt i e-pošta: osnovni alati e-poslovanja

Prema istraživanjima Fondacije RNIDS, sajt i e-pošta i dalje predstavljaju osnovni način na koji kupci istražuju brendove, pretražuju njihovu ponudu i stupaju u komunikaciju sa njima. Ovi kanali razmene informacija imaju bitnu ulogu u stvaranju i održavanju poverenja kod kupaca, njihovom informisanju i pružanju mogućnosti za ostvarivanje direktne komunikacije.

Rezultati studija sugerišu i da je naziv domena stavka kojoj kupci pridaju veliki značaj, zbog čega je, posledično, domenska ekstenzija od velike važnosti za uspešno onlajn prisustvo svake firme.

Upotreba brendiranog emaila sa .rs domena je najbolji izbor za kompaniju koja želi da sa svojim kupcima izgradi odnose zasnovane na njihovom poverenju u identitet fime i krediblnost njene komercijalne ponude

Domen i sajt – elementi brenda kompanije

Dok je pravilan izbor domenske ekstenzije i naziva domena jedan od ključnih koraka ka izgradnji savremenog brenda i digitalnog prisustva uopšte, kompanijski sajt koji se nalazi na izabranom nazivu domena i koji je kvalitetno kreiran predstavlja ključan element savremenog poslovanja od kojeg sve polazi i nad kojim njegov vlasnik ima punu i neupitnu kontrolu.

Dobro osmišljeno i realizovano prisustvo na Web-u gradi poverenje i učvršćuje odnose između vlasnika sajta (i brenda koji stoji iza njega) i njegovih korisnika, a upravo je poverenje vrednost koja je izuzetno tražena u onlajn okruženju.

Digitalni identitet firme oličen je u nazivu internet domena kojim nije definisana samo adresa sajta, već i adresa elektronske pošte. I dok se o povezanosti između naziva domena i Web adrese sajta nekako više zna i govori, o e-pošti se obično razmišlja tek kada nešto pođe loše, što predstavlja veliku grešku, s obzirom na značaj ovog servisa u okvirima digitalnog poslovanja.

77% kupaca kupuje preko zvaničnog sajta firme

 • Ljudi koji kupuju preko interneta barem jednom godišnje koriste internet i za svoje oflajn kupovine, pre svega u fazama istraživanja proizvoda i poređenja cena (njih 57%)
 • Kada kupuju onlajn, 77% njih kupuje preko zvaničnog sajta firme, a znatno ređe preko
  društvenih mreža koje su najpopularnije među mlađim generacijama
 • Najstarija generacija u uzorku je najmanje digitalno orijentisana i komfornija je sa tradicionalnijim oblicima poslovanja sa prodavcem, srednja generacija (32-45 godina) preferira klasične onlajn načine interakcije sa preduzećima – e-mejl i Web sajt, dok mlađi značajnije naginju ka društvenim mrežama i dopisivanju sa firmama preko njih
 • Pored kupovine, ljudi se najviše obraćaju zvaničnom sajtu firme kada treba da se dodatno informišu ili da komuniciraju sa prodavcem
 • Kada firma nema zvanični Web sajt kupci se žale da imaju problem da potvrde identitet preduzeća, da pronađu način da ih kontaktiraju i da ih uopšte pronađu na internetu

Elektronska pošta ne gubi na značaju

Elektronska pošta je i dalje servis bitan za marketing firme. Ona je jeftin, brz, efikasan, svima dostupan i masovno korišćen alat kojim se, između ostalog, vrši akvizicija novih klijenata i korisnika, obaveštava zajednicu o informacijama značajnim za brend (mejling liste), kao i sredstvo konverzije potencijalnih kupaca u konkretne.

Od osnovnih pravila ispravnog korišćenja servisa elektronske pošte izdvojili bismo izbegavanje korišćenja naziva domena koji nisu pod vašom kontrolom i koji mogu da izazovu nepoverenje primalaca i druge probleme u vezi sa sigurnošću i integritetom sadržaja poruka. Tipičan primer bio bi korišćenje adresa za slanje e-pošte koje potiču sa nekog od javnih, besplatnih, generičkih servisa za te namene (Gmail, Yahoo i drugi).

Upotreba brendiranog emaila sa .rs domena je najbolji izbor za kompaniju koja želi da sa svojim kupcima izgradi odnose zasnovane na njihovom poverenju u identitet fime i kredibilnost njene komercijalne ponude.

Zašto se najviše veruje .rs domenu?

Među odgovorima zašto više veruju .rs domenima dominantno preovlađuju oni koji se odnose na to da je ovakav domen znak da je u pitanju domaća firma. Kod ispitanika koji su glasali u korist .com domena dominiraju obrazloženja koja kažu da ovaj domen čini da brend deluje ozbiljnije i globalno i da je ovo ekstenzija na koju su navikli tokom vremena.

Neki od odgovora ispitanika zašto daju prednost .rs domenu:

 • Zato što mi govori da se nalazi u našoj državi i najčešće se može pronaći .rs sajt u vezi sa stvarima koje lično pretražujem
 • .rs domen ukazuje na to da sajt postoji specifično za naše tržište
 • Zbog pouzdanosti i bezbednosti
 • To znači da je firma u nekom obliku registrovana u Srbiji i da je njeno poslovanje u okviru naših zakona
 • Domen je registrovan u Srbiji i lako se može proveriti ko je vlasnik adrese

Poverenje u .rs domen

 • Naziv domena je stavka kojoj kupci pridaju veliki značaj, zbog čega je domenska ekstenzija od ogromne važnosti za uspešno onlajn prisustvo svake firme
 • Najveći broj ljudi veruje pre svega .rs domenu (62%), a zatim .com domenu (28%)
 • Glavni razlog za verovanje .rs domenu je to što on sugeriše da je u pitanju domaća kompanija koja je odgovorna i proverena od strane domaćih autoriteta. Faktor je i to što se veruje da se na proizvod može uložiti reklamacija i da se lakše može stupiti u kontakt sa prodavcem
 • Oko 66% preduzeća koristi .rs domen za svoj sajt

Bliži smo početku nego punoj razvijenosti

Nesporno je da je domaća privreda stekla svest o apsolutnoj neophodnosti izmeštanja poslovanja (i) na internet. Međutim, postojanje sajta, brendirane elektronske pošte, pa i upotreba društvenih medija su samo rudimentarni elementi digitalnog poslovanja.

Da bi elektronska trgovina zaživela u pravom smislu, neophodno je uložiti još puno truda, pre svega u domenu otvaranja e-prodavnica i plaćanja karticama. Podatak da svega 12% naših firmi ima aktivan Web shop, a da polovina njih ima integrisano plaćanja karticama je poprilčno otrežnjujući i ukazuje da smo u razvoju e-poslovanja zapravo i dalje na početku i da nas do faze pune razvijenosti dele godine.

Prisustvo bilo kog biznisa na internetu je bespovratno evoluiralo iz „nije zgoreg imati“ u imperativ opstanka na tržištu, bez obzira na veličinu ili vrstu poslovanja

Ono što ohrabruje je činjenica da se taj razvoj odvija na ispravnim principima brendiranja i da postoji jaka svest o tome da srpske firme imaju šta da ponude, ne samo domaćem, već i globalnom tržištu.

Briga o korisnoj upotrebi interneta je jedan od glavnih postulata Fondacije RNIDS, o čemu će biti reči i na ovogodišnjoj jubilarnoj desetoj BIZIT konferenciji.